Coaatmca | INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS
22340
post-template-default,single,single-post,postid-22340,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS

INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS

El Suprem manté el seu criteri en relació amb els tècnics competents per elaborar Informes d’avaluació d’edificis

Els únics tècnics competents per elaborar IEE de caràcter residencial són els Arquitectes i els Arquitectes Tècnics

Recentment s’ha difós una notícia sobre una suposada sentència del Tribunal Suprem en què s’estaria reconeixent la capacitat legal dels Enginyers Tècnics Industrials i altres enginyers per a realitzar Informes d’Avaluació d’Edificis de tipus residencial.

El Consell General de l’Arquitectura Tècnica ha informat del caràcter esbiaixat d’aquesta interpretació, ja que no es correspon amb el que disposa la resolució del Tribunal Suprem que, en contra del que s’afirma, no és una sentència sinó un acte i que, de cap manera reconeix la capacitat dels ITIS i altres enginyers per realitzar els esmentats informes d’Avaluació d’Edificis.

Aquesta interlocutòria declara la inadmissió de sengles recursos de cassació interposats contra la sentència de l’Audiència Nacional que anul·lava les resolucions denegatòries de subvencions per part de l’Institut Gallec de l’Habitatge i Sòl, en considerar aquest que els Informes d’Avaluació d’Edificis estaven subscrits per Enginyers tècnics Industrials, tècnics no competents per a això.

No obstant això, la inadmissió es fonamenta en desajustos formals pel que fa a la justificació de la concurrència de l’interès cassacional necessari per poder recórrer la sentència en cassació, considerant el Suprem que no cal pronunciar-se novament sobre què tècnics són competents per realitzar IEES, perquè ja existeix jurisprudència sobre això que no requereix de cap matisació i que resulta plenament d’aplicació.

Així es recull en el raonament jurídic tercer de l’esmentat acte: “… l’eventual inobservança de la jurisprudència d’aquesta Sala, que citen les dues parts recurrents, en relació amb la determinació del tècnic competent per a l’elaboració d’informes d’avaluació d’edificis d’ús residencial, no integra un interès cassacional objectiu que necessiti un nou pronunciament d’aquesta Sala Tercera, ja que es tractaria de l’aplicació al cas concret de la jurisprudència existent, el que exclou, de per si, l’existència d’interès cassacional objectiu.”

En aquest sentit, en Consell recorda que el Suprem s’ha pronunciat en dues ocasions, deixant meridianament clar que els únics tècnics competents per elaborar informes d’avaluació d’Edificis de caràcter residencial són els Arquitectes i els Arquitectes Tècnics, no sent competents els Enginyers Tècnics Industrials ni altres enginyers (sentències de 9 de desembre de 2014, recurs núm 4549/2012 i de 25 de novembre de 2015, recurs núm 578/2014).

Aquesta i no altra és la jurisprudència existent, la qual no ha sofert cap modificació, mantenint-se plenament d’aplicació.