Coaatmca | La institució
16506
page-template-default,page,page-id-16506,page-child,parent-pageid-16339,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

La institució

Presentació

Des de 1940 la professió s’organitza i articula a través dels Col·legis Professionals, les funcions principals dels quals són les de representació dels col·legiats i defensa dels interessos de la Professió; presència en tots els fòrums on l’Arquitectura Tècnica pot aportar els seus punts de vista; participació activa en el foment i redacció de legislació relacionada amb la construcció; visat dels encàrrecs professionals quan així ho fixen les disposicions legals vigents (direccions d’obra, projectes, etc.)

La col·legiació és imprescindible en el cas que l’Arquitecte Tècnic pretengui exercir en els àmbits més representatius de la seva professió com són la direcció d’obres, redacció de projectes, etc.

Estructura Col·legial

L’estructura col·legial a Espanya s’organitza de la següent manera:

Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya. Agrupa els cinquanta-quatre col·legis territorials (la majoria d’àmbit provincial, encara que també n’hi ha d’àmbit insular i altres singularitats puntuals).

Consells Autonòmics de l’Arquitectura Tècnica. Només existeixen en algunes Comunitats Autònomes.

Col·legis d’Arquitectura Tècnica Territorials. A Balears disposem del Col·legi de Mallorca, el Col·legi de Menorca i el Col·legi d’Eivissa-Formentera.

Òrgans de Govern col·legials.

Els òrgans de governs del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca són:
La Junta General.
La Junta de Govern.
El President

La Junta General és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat col·legial i està composta per la totalitat dels Aparelladors, Arquitectes Tècnics i/o Enginyers d’Edificació col·legiats, que podran assistir a ella amb veu i vot.

La Junta de Govern s’encarrega d’executar i garantir la coordinació i cohesió de la resta dels òrgans corporatius, que vela en tot moment pel bon funcionament de l’activitat col·legial. Correspon a la Junta de Govern l’aprovació de les directrius i línies d’actuació, així com l’administració i la direcció del Col·legi. El mandat de cadascun dels càrrecs que conformen la Junta de Govern és de quatre anys; podent ser reelegits per a aquest càrrec, consecutivament, només per un període de quatre anys més.

El President és el representant oficial i legal del Col·legi en tots els àmbits i qui presideix i convoca les reunions dels altres òrgans col·legials. Proposa, a més, a la Junta de Govern les directrius i línies d’actuació del Col·legi, fent complir els acords que s’adoptin. Igualment, adopta en cas d’urgència les mesures que estimi convenients respecte a qualsevol assumpte en què fos aconsellable no diferir la seva resolució donant compte de l’actuat a la Junta de Govern.

ESTATUTS COL·LEGIALS

Composició:

 

La Junta de Govern del COAATMCA a qui correspon la gestió col·legial durant el període de juliol de 2017 a juny de 2021, està formada pels següents membres:

 

 

PRESIDENT

Daniel Tur Bisquerra

Daniel Tur Bisquerra (1977)

Col·legiat núm. 1125

Arquitecte tècnic per la UPF i graduat en Edificació per la UIB.

Postgraus:

– Inspecció tècnica i auditoria d’edificis (UPC).

– Dret Urbanístic i Ordenació del Territori (UIB).

– Gestió d’Empreses (UIB).

– Eficiència i certificació energètica (UIB).

– Direcció de Projectes d’Edificació (UIB).

Exercici lliberal, àmbits professionals:

– Anàlisi pericial urbanístic.

– Gestió de procediments i projectes.

– Valoració immobiliària.

– Pèrit judicial.

Col·laborador amb la Junta de Govern 2013-2017

Representant COAATMCA en la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca

VICEPRESIDENT

CONTADOR

Francisco Forteza Oliver

Francisco Forteza Oliver

Col·legiat núm.581

Graduat en Edificació, Màster oficial en Prevenció de Riscs Laborals, doctor en Economia de l’Empresa (UIB).

Arquitecte tècnic (UPC).

Professor universitari de la UIB i cap d’estudis del Grau d’Edificació.

Membre de la Junta de Govern COAATMCA 2009-2017.

En 25 anys de professió ha realitzat funcions de cap d’obra, tècnic del COAATMCA, professional lliberal i funcionari de la CAIB, a més de les activitats de formació.

SECRETARI

Pedro Carrero Saralegui

Pedro Carrero Saralegui (1954)

Col·legiat núm. 373

Arquitecte tècnic.

Graduat en Enginyeria de la construcció.

Màster en Direcció i Organització d’Empreses de la Construcció.

Des de 1983 ha treballat com a professional lliberal i per compte aliena per a empreses

públiques i privades.

Cap de negociat d’ITE a l’Ajuntament de Palma (2010-2019).

Experiència docent.

Representant del COAAT Mallorca a la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.

TESORER

Xavier Seguí i Rabassa

Xavier Seguí i Rabassa

Col·legiat núm. 1588

Arquitecte tècnic.

Graduat en Edificació (UIB).

Expert universitari en Gestió de projectes d’Edificació (UIB).

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics.

Tècnic especialista en Sistemes Informàtics.

Professional lliberal i assalariat. Àmplia experiència en pressupostos, certificacions i control i gestió de costos d’obra en empresa constructora durant més de 18 anys.

Formador de Presto.

Programador informàtic.

VOCAL DE FUNCIÓ PÚBLICA I RÈGIM ORGANITZATIU

Mª Antonia Palmer Ponsell

Maria Antonia Palmer Ponsell

Col·legiada núm. 587

Arquitecta tècnica (UPC).

Graduada en Enginyeria de l’Edificació (UIB).

Enginyera en Organització Industrial (ESPEB-UPC).

Membre de la Agrupación de Aparejadores y Arquitectos técnicos de la Administración.

Arquitecta tècnica del Patronat Municipal de l’Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris, Ajuntament de Palma (1993 – actualitat).

Vocal de funcionaris de la Junta de Govern del COAATMCA (2009-2013) i d’assalariats.

(2013-2017).

VOCAL DE PROMOCIÓ, IMPULS COMPETENCIAL I ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL

David Moret Oliver

David Moret Oliver

Col·legiat núm. 1375

Arquitecte Tècnic en Execució d’Obres (UPC).

Graduat en Edificació (UIB).

Programa Avançat de Direcció General (IE Business School).

Certificat PMP® i PRINCE2® en gestió de projectes.

Professor de gestió d’Adquisicions en el Màster de Project Management (UIB).

Cap d’obra en empresa constructora multinacional (2003-2007).

CEO d’empresa de gestió de projectes (2007-2014).

Project Manager en empresa multinacional (2010-2014).

CEO i Director tècnic de despatx d’arquitectura i gestió de projectes (2014-actualitat).

VOCAL DE PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Úrsula Triay Riudavets

Úrsula Triay Riudavets (1988)

Col·legiada núm. 1576

Arquitecta tècnica (UIB).

Graduada en Edificació (UIB).

Màster en salut laboral (UIB) en curs.

Expert universitari en dret urbanístic i ordenació del territori (UIB).

Becària en despatx d’enginyeria i gestió de projectes (2009-2010).

Cap d’obra en empresa constructora (2010-2015).

Arquitecta tècnica municipal de l’Ajuntament de Muro (2015-actualitat).

VOCAL D’ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓ, INFORMACIÓ, ESTADÍSTICA, EMPRESES COL·LEGIALS I GESTIÓ DE QUALITAT

Andreu Cortés Forteza

Andreu Cortés Forteza (1977)

Col·legiat núm. 962

Arquitecte tècnic (UPC).

Graduat en Edificació (UIB).

Expert universitari en gestió, eficiència i certificació energètica d’edificis (UIB).

Cap d’obra en empresa constructora (1999-2006).

Construction Manager a Médicos sin Fronteras (2006-2007).

Professional lliberal (1999-actualitat).

VOCAL DE DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

Baltasar Nicolau Massanet

Baltasar Nicolau Massanet

Col·legiat núm. 942

Arquitecte tècnic (UPC).

Graduat en Edificació (UIB).

Postgrau: perícia forense (Fundació Politècnica de Catalunya).

Expert universitari en dret urbanístic i ordenació del territori (UIB).

Professional lliberal especialitzat en el sector residencial (1999-actualitat).

Col·laboració tècnica en diferents empreses constructores.

Col·laboració tècnica en promotora-immobiliària.

Empresari sector immobiliari.

Valoracions immobiliàries.

Pèrit judicial.

VOCAL DE CULTURA I PROJECCIÓ SOCIAL

María del Mar Romaguera Pizá

Maria del Mar Romaguera Pizá

Col·legiada núm. 1460

Arquitecta tècnica (UIB).

Graduada en Edificació (UIB).

Màster en Sostenibilitat i Eficiència Energètica (UPC).

Professional lliberal.

Arquitecta tècnica de l’Ajuntament de Palma.

Voluntària a Arquitectos sin Fronteras.

ORGANIGRAMA