Coaatmca | La institució
16506
page-template-default,page,page-id-16506,page-child,parent-pageid-16339,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

La institució

Presentació

Des de 1940 la professió s’organitza i articula a través dels Col·legis Professionals, les funcions principals dels quals són les de representació dels col·legiats i defensa dels interessos de la Professió; presència en tots els fòrums on l’Arquitectura Tècnica pot aportar els seus punts de vista; participació activa en el foment i redacció de legislació relacionada amb la construcció; visat dels encàrrecs professionals quan així ho fixen les disposicions legals vigents (direccions d’obra, projectes, etc.)
La col.legiació és imprescindible en el cas que l’Arquitecte Tècnic pretengui exercir en els àmbits més representatius de la seva professió com són les direccions d’obres, redacció de projectes, etc.

Estructura Col.legial

L’estructura col·legial a Espanya s’organitza de la següent manera:
Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya. Agrupa als cinquanta-quatre col·legis provincials.
Consells Autonòmics de l’Arquitectura Tècnica. Només existeixen en algunes Comunitats Autònomes.
Col·legis d’Arquitectura Tècnica Provincials. A Balears disposem del Col·legi de Mallorca, el Col·legi de Menorca i el Col·legi d’Eivissa-Formentera.

ESTATUTS COL·LEGIALS

REGLAMENTO DE LA AGRUPACION DE PERITOS DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALLORCA