Coaatmca | La institució
16506
page-template-default,page,page-id-16506,page-child,parent-pageid-16339,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

La institució

Presentació

Des de 1940 la professió s’organitza i articula a través dels Col·legis Professionals, les funcions principals dels quals són les de representació dels col·legiats i defensa dels interessos de la Professió; presència en tots els fòrums on l’Arquitectura Tècnica pot aportar els seus punts de vista; participació activa en el foment i redacció de legislació relacionada amb la construcció; visat dels encàrrecs professionals quan així ho fixen les disposicions legals vigents (direccions d’obra, projectes, etc.)
La col.legiació és imprescindible en el cas que l’Arquitecte Tècnic pretengui exercir en els àmbits més representatius de la seva professió com són les direccions d’obres, redacció de projectes, etc.

 

Estructura Col.legial

 

L’estructura col·legial a Espanya s’organitza de la següent manera:

  • Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya. Agrupa als cinquanta-quatre col·legis provincials.
  • Consells Autonòmics de l’Arquitectura Tècnica. Només existeixen en algunes Comunitats Autònomes.
  • Col·legis d’Arquitectura Tècnica Provincials. A Balears disposem del Col·legi de Mallorca, el Col·legi de Menorca i el Col·legi d’Eivissa-Formentera.

 

La Junta de Govern del COAATMCA a la qual li correspon la gestió col·legial durant el període juliol de 2017 a juny de 2021, està composta pels següents membres:

 

PRESIDENT

Daniel Tur Bisquerra

 

VICEPRESIDENT/CONTADOR

Francisco Forteza Oliver

 

SECRETARI

Pedro Carrero Saralegui

 

TESORER

Xavier Seguí i Rabassa

 

VOCAL DE SERVEIS AL COL·LEGIAT

Tomás Pizá Bibiloni

 

VOCAL DE DELEGACIONS I GESTIÓ DE PATRIMONI COL·LEGIAL

Eduardo Caldentey Gallardo

 

VOCAL DE ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL

Gabriel Horrach Sastre

 

VOCAL DE FUNCIÓ PÚBLICA I RÈGIM ORGANITZATIU

Mª Antonia Palmer Ponsell

 

VOCAL DE PROMOCIÓ I IMPULS COMPETENCIAL

David Moret Oliver

 

VOCAL DE EMPRESES COL·LEGIALS I GESTIÓ DE QUALITAT

María Sicre Martínez

 

VOCAL DE PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Úrsula Triay Riudavets

 

VOCAL DE ECONOMIA DE LA CONSTRUCCIÓ, INFORMACIÓ I ESTADÍSTICA

Andreu Cortés Forteza

 

VOCAL DE DEFENSA DE LA PROFESIÓ

Baltasar Nicolau Massanet

 

VOCAL DE CULTURA I PROJECCIÓ SOCIAL

María del Mar Romaguera Pizá

ESTATUTS COL·LEGIALS