Coaatmca | DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
18806
post-template-default,single,single-post,postid-18806,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

El COAAT Mallorca denúncia davant Inspecció de Treball irregularitats en la contractació d’un coordinador de seguretat

 

El promotor ha designat a un enginyer tècnic industrial per a la coordinació de la seguretat en la construcció d’un plurifamiliar

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca (COAAT Mallorca) ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) per la designació d’un enginyer tècnic industrial com a coordinador de seguretat i salut en l’execució de les obres de construcció d’un edifici d’habitatges a Palma.

Aquesta informació consta al cartell de l’obra esmentada, ja que des de l’aprovació del reglament de la Llei del Sòl de Balears, i com a al·legació expressa del COAAT Mallorca, el cartell d’obra ha d’identificar les titulacions de cada un dels tècnics intervinents.

En aquest cas concret, la informació ha estat transmesa al col·legi per part d’un company col·legiat.

El fet denunciat, segons argumenta l’escrit, vulnera la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que disposa que les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per exercir aquesta funció són les de “arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d’acord amb les seves competències i especialitats “, no sent les dels enginyers tècnics industrials ni l’arquitectura, ni l’obra civil, ni en menor mesura l’execució d’obres de caràcter residencial.

Aquesta especialitat de l’edificació constitueix una matèria reservada a les professions d’arquitecte i arquitecte tècnic.

A més, la designació constitueix una infracció laboral, com així ho avalen les sentències dels Tribunals Superiors de Justícia d’Andalusia, Madrid o Cantàbria. En aquesta darrera -la més recent- es recull fins i tot que la Inspecció de Treball està obligada a actuar davant la constatació o denúncia que s’ha designat com a coordinador de seguretat a un tècnic no habilitat legalment (sic) “tota vegada que la dita designació (de tècnic competent), pot ser equivalent a l’absència de la mateixa “.