Coaatmca | junta de govern
18647
post-template-default,single,single-post,postid-18647,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

junta de govern

junta de govern

Primer any de gestió de la junta de govern del COAAT Mallorca

 

Avui es compleix el primer any de gestió de la Junta del Govern del COAAT Mallorca, escollida el passat 27 de juny de 2017 a les eleccions del col·legi.

El nou equip, presidit per Daniel Tur, va prendre possessió fa tot just un any amb el repte de dur endavant una gestió amb projectes innovadors.

El primer compromís complert va ser l’adaptació estatutària imprescindible per una millor operativitat de la Junta de Govern, establint un organigrama -amb funcions definides- adaptat a les necessitats actuals del col·legi, i alhora obert als canvis que es puguin produir en un futur. Així mateix, per tal de fomentar la participació, es va aprovar un règim de compensacions a tots els col·legiats que -tant exercint càrrecs com col·laborant amb el COAATMCA-, dediquen part del seu temps a millorar la professió en benefici de tots els companys; règim sotmès als controls necessaris per tal de garantir el bon ús dels recursos col·legials.

La transparència és un principi fonamental d’aquest nou equip de govern, reflectint-se al Pla de transparència que breument es presentarà. Nombroses accions dels òrgans de govern ja es duen a terme baix la seva perspectiva, com ara la gestió dels comptes de l’entitat i la millora en la rendibilitat dels actius, o l’increment de les accions comunicatives de la institució, cap als col·legiats i també a nivell extern.

Al llarg d’aquest primer any els membres de la junta han impulsat, des de les seves àrees, diverses actuacions entre les quals destaquen l’increment de l’agenda institucional del col·legi o les intervencions en matèria de defensa de la professió, la participació en el desenvolupament normatiu, l’impuls a les agrupacions de pèrits i AT de l’administració, la dinamització cultural, la feina per a la millora de la rendibilitat dels actius col·legials o l’increment de la comunicació externa i amb els col·legiats, entre d’altres.

També destaquen a l’agenda de la junta de govern actuacions que pròximament es presentaran, com ara les modificacions en el Llibre de preus, o el desenvolupament del Gabinet Tècnic, com a millora de l’essencial servei que es presta als companys col·legiats des d’aquesta àrea.

 

Agenda institucional

El Col·legi d’Aparelladors de Mallorca ha intensificat les relacions amb les institucions, principalment del Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries de Territori, Energia i Mobilitat, i de Treball, Comerç i Industria; del Consell de Mallorca (Direcció insular de territori i paisatge) i de l’Ajuntament de Palma (batlia i regidoria d’urbanisme).

Aquests encontres han permès establir canals de comunicació més fluïts i acostar postures de cara a futures col·laboracions institucionals, tant a nivell local com regional.

De la mateixa manera, el col·legi ha establert contacte amb altres corporacions per tal d’impulsar accions conjuntes, com ara amb Asinem (Congrés d’Eficiència Energètica) o la Plataforma d’Edificis Passivhaus, amb qui en breu signarem un conveni de col·laboració.

El COAAT Mallorca ha desenvolupat en el darrer any una tasca important en relació a l’anàlisi i presentació d’al·legacions a lleis i ordenances que afecten la nostra professió. En aquest sentit, destaca la implicació del col·legi en el procés d’aprovació de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, les al·legacions a la modificació de la Llei d’Activitats, aportacions a l’Avantprojecte de Llei de canvi climàtic o la modificació del Reglament de la Llei d’ordenació i ús del sòl per a l’illa de Mallorca; així com ordenances municipals tals com la d’ocupació de via pública de l’Ajuntament de Palma.

 

Defensa de la professió

Aquesta és una de les principals preocupacions de la Junta de Govern, en el camí cap al reconeixement i creixement professional dels Arquitectes Tècnics.

Gràcies a la col·laboració dels companys de professió, el col·legi ha pogut detectar i actuar en més de 10 casos (davant ajuntaments com Inca, Santanyí, Llucmajor o Sant Llorenç, entre d’altres) en que s’ha estimat que el dret a exercir les competències i atribucions dels AT havia estat vulnerat.

Donat els excel·lents resultats que aquestes accions tenen per al reconeixement dels professionals, la junta insisteix en demanar la participació activa de tots els col·legiats perquè es puguin conèixer tots els casos i actuar amb celeritat; en benefici de l’arquitecte tècnic afectat i, a llarg termini, de tot el col·lectiu.

 

Millores en el llibre de preus

Des que es va publicar la primera edició, l’any 1982, són ja 40 els libres de preus que ha editat el col·legi, amb un èxit notable d’acceptació i reconeixement per part de tots els professionals del sector de la construcció.

Enguany es publica el llibre amb novetats importants per als professionals.

L’edició 41 inclou, a més de la versió habitual en castellà, versions en català, anglès i alemany, per tal de facilitar la feina als professionals i oferir-los una eina de traducció adaptada a les exigències del llenguatge tècnic pròpies de cada país.

L’objectiu per a l’any que ve és afegir nous materials, més sostenibles i ecològics, per contribuir a la millora dels sistemes constructius utilitzats a l’illa.

 

Projectes de present i futur

La Junta de Govern ha iniciat el camí per a la transformació de les agrupacions de pèrits i arquitectes tècnics de l’administració, amb l’objectiu de realitzar una gestió específica i adaptada a aquests dos col·lectius que aconsegueixi donar-los una major visibilitat.

El col·legi ha iniciat també la programació d’exposicions al hall de la seu principal de la institució, dinamitzant així un espai que des d’aquest moment servirà per a l’exhibició de fotografia, pintura i escultura, de manera itinerant.

 

Fundació Aedificat

Des de la seva acceptació, el passat mes de gener, el nou patronat presidit per l’actual vicepresident de la Junta de Govern del col·legi , Francisco Forteza, ha elaborat un programa formatiu i d’accions socials i culturals centrat en la millora i promoció de la professió.

A partir del mes de setembre la fundació iniciarà el curs 2018-19 amb un pla formatiu en què es combinaran cursos diversos com ara un Cicle formatiu per a Coordinador de seguretat i salut que es durà a terme al llarg de tot l’any, i altres propostes formatives com ara un curs de Lean construction, jornades formatives al voltant de Passivhaus, formacions específiques per a pèrits,  curs sobre CTE d’acústica, etc.

 

Labartec

Amb l’estudi de la situació actual del Laboratori s’ha determinat la importància de realitzar obres per adequar les instal·lacions a la demanda actual d’assajos, molt superior a la dels últims anys. Això permetrà realitzar assaigs de nous materials i amb noves tècniques, per convertir l’empresa en un centre de tecnologies de la construcció.

 

Geprese

Complert el primer any de la incorporació d’assegurances generals, i donat l’èxit de la iniciativa, s’han assignat nous recursos la qual cosa ha permès afegir un nou membre a l’equip.

Presa de possessió de la junta de govern del COAAT Mallorca, 5 de juliol de 2017