Coaatmca | Servei d’Assessories
16557
page-template-default,page,page-id-16557,page-child,parent-pageid-16547,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Servei d’Assessories

Un servei d’assessoria multidisciplinària.

Las noves prestacions programades pel Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca, dins del Pla Integral de Serveis al Col·legiat Arquitecte Tècnic 2014, tenen per fi ampliar les àrees d’assessoria, assumint consultes jurídiques generals, contractació laboral, Seguretat Social, incentius fiscals, declaracions de renda i trimestrals, previsió social, cerca de programes de subvencions i incentius al emprenedors.
Per dur a terme aquest pla, s’habiliten noves vies de comunicació, establint la possibilitat de presentar consultes per correu electrònic, a més de mantenir videoconferències des de les seus de Manacor o Inca o fins i tot des dels despatxos i domicilis dels col·legiats.
Aquest pla contempla l’elaboració d’un calendari compartit públic, consultable a la xarxa i presencialment (a les seus col.legials), on s’indiquen l’hora de prestació de cadascun dels serveis d’assessoria, així com la possibilitat de reservar hora per a una visita presencial o per a la videoconferència.
D’altra banda, el Col·legi, a través dels diferents canals de comunicació que disposa, redacta de manera periòdica articles o ressenyes sobre els temes més importants, aclarint els dubtes més comuns, amb la finalitat de que altres col·legiats puguin informar-se o tenir coneixement de fets que professionalment poden ser d’interès per al col·lectiu.

 

 

SERVEI D’ASSESSORIA JURIDICA

El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca disposa d’un assessor jurídic que atén a col·legiats tots els dimecres entre les 17 i les 19 hores, a la seu del carrer Federico García Lorca. La seva funció principal és assessorar als col·legiats en els temes jurídics que puguin preocupar-los.

A més, la companyia MUSAAT té a la disposició dels col·legiats una assessoria que es presta els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 13.30 a 15 hores a la seu del carrer Federico García Lorca. L’assessorament prestat cobreix tot el referent a les demandes interposades als col·legiats que estan assegurats per Musaat.
A més, aquest advocat, realitza assessorament a la junta de govern emetent els informes que se li sol·liciten i assistint puntualment a totes les juntes de govern i assemblees.

Es tracta d’un servei presencial i que requereix de l’organització d’un sistema de reunions i cita prèvia.

 

 

SERVEI D’ASSESSORIA LABORAL I URBANISME

El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca disposa d’un assessor en matèria laboral i en matèria de planejament municipal i urbanisme que atén a col·legiats tots els dimarts, entre les 9 i les 11 hores, al carrer Federico García Lorca. La seva funció principal és assessorar en matèria laboral i de planificació urbanística, en tot el relatiu a temes relacionats amb la contractació laboral, en matèria d’acomiadaments i normativa urbanística de caràcter local, llicències etc….

Es tracta d’un servei presencial i que requereix de l’organització d’un sistema de reunions i cita prèvia.

 

 

SERVEI D’ASSESSORÍA FISCAL I EMPRENIMENT

El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca ofereix tots els dimecres, entre les 9.00 hores i les 19.00 hores, un servei d’assessoria fiscal i d’empreniment que també resol dubtes sobre temes de previsió social del col·lectiu. Entre les principals consultes que resol aquesta prestació col·legial figuren les consideracions econòmiques dels sistemes de previsió, càlcul de jubilacions, declaracions de renda i tributació.
Es tracta d’un servei presencial i que requereix de l’organització d’un sistema de reunions i cita prèvia.

Recursos necessaris

Un administratiu del COAATIEMCA coordina totes les agendes dels diferents assessors i controla els calendaris en línia perquè no es produeixin dobles cites o retards innecessaris.

Seguimiento y evaluación de conformidad del servicio.

Mensualment es mesura el nombre de visites realitzades pels col·legiats.
Als col·legiats que reben el servei, se’ls lliura d’una enquesta de satisfacció i millores o suggeriments que posteriorment és analitzada pel departament de Gerència del Col·legi i el resultat del qual és objecte d’informe a la Junta de Govern.
Als col·legiats que repetidament usen el servei, de forma aleatòria, cada 6 mesos se’ls remet la mateixa enquesta, per poder fer un seguiment del treball, no solament en una primera visita, sinó en la repetició de la prestació del servei.
En cas de no conformitat del servei, s’informa al departament de Secretaria del Col·legi de forma immediata perquè actuï com a tutor del servei que s’està prestant.
Un altre factor que s’analitza és la preparació dels resums mensuals de consulta que permeten elaborar unes circulars d’informació general.