Coaatmca | Serveis de Borsa d’Ocupació i Col.locació
16560
page-template-default,page,page-id-16560,page-child,parent-pageid-16547,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Serveis de Borsa d’Ocupació i Col.locació

La necessitat de col·laborar en la cerca de treball.

Potser un dels majors reptes de les institucions col·legials en els propers anys, és ajudar a tots els nostres col·legiats a trobar sortides laborals. No se’ns escapa que la crisi del sector de la construcció ha implicat la destrucció de molts llocs de treball ocupats pels nostres col·legiats i també que molts d’ells tenen seriosos problemes per tornar a entrar al mercat laboral. Una de les funcions del Col·legi, tant per si mateix i amb el seu personal, com mitjançant el tancament de convenis amb terceres entitats, és ser un auxiliar en la col·locació laboral dels nostres col·legiats, en la mesura del possible i dins del marc regulador vigent a Espanya.
A més de les ja conegudes borses de treball dels Col·legis, que funcionen des de fa anys amb major o menor fortuna, existeix la possibilitat de prendre una activitat molt més proactiva que impliqui unes tasques d’assessorament i ajuda al col·legiat que li permetin identificar llocs de treball, necessitats de formació i aportin un valor extra al col·lectiu. L’èxit o fracàs d’aquesta iniciativa dependrà de la proactivitat i recursos destinats a ajudar a la col·locació dels nostres col·legiats.

 

 

SERVEI DE BORSA D’OCUPACIÓ I COL.LOCACIÓ

El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca disposa d’unes borses de treball que serveixen per designar a col·legiats quan es rep una oferta de treball per part d’un particular que requereix els serveis d’un AAT.

D’altra banda, si es reben ofertes de selecció de personal per part d’empreses, es remet una circular a tots els col·legiats.

Aquest servei millora amb un nou sistema en el qual es provoca d’una manera activa la trucada d’interessats a contractar un AAT. Per a això, el Col·legi planificarà una campanya de publicitat de la pròpia borsa de treball i col·locació. Aquesta campanya es durà a terme en radi en l’últim quadrimestre de l’any, coincidint amb el tancament de les Inspeccions Tècniques d’Edificis, a més d’una campanya a Internet a través de Adwords de la secció web de la borsa de treball.
També s’han preparat convenis de col·laboració amb empreses de col·locació i selecció de personal per tenir accés a les seves bases de dades i subministrar els perfils dels nostres col·legiats.
El Col·legi ha proposat a més la creació de grups especialitzats de col·legiats que ajudaran a organitzar i coordinar el servei plantejat i evitar el remetre a tots els col·legiats una mateixa oferta de treball.
L’ús de xarxes socials com Linked In i la possibilitat de publicitar els perfils de selecció a la pàgina web del col·legi i de portals d’Internet especialitzats en la selecció de pressupostos de construcció, facilita també a tercers l’accés als col·legiats.

 

 

Recursos necessaris

Els serveis administratius del Col·legi coordinen la publicació de les ofertes a la pàgina web i actualitzen la gestió de currículums usant el format de currículum europeu.
La web compta amb un nou espai específic, que presenta una sèrie de característiques de selecció, mostra de resultats ordenats a l’atzar i un ràpid contacte tant amb els col·legiats com amb l’administratiu responsable del Col·legi.
El Col·legi elabora i actualitza també una base de dades, registrada en l’Agència de Protecció de Dades, que recull els currículums dels nostres col·legiats en format digital i permet la posada a disposició a favor de tercers.
També està previst programar un calendari de xerrades generals per a la millora dels currículums professionals dels nostres col·legiats, anant més enllà de la formació tècnica i amb previsió d’activitats formatives de comunicació, habilitats i competències que es puguin estar demandant i que ampliïn les possibilitats de trobar treball als col·legiats.

 

 

Seguiment i avaluació de conformitat del servei.

Mensualment es mesura el nombre d’ofertes rebudes en el Col·legi, així com dels currículums manats a tercers i quin ha estat el temps de resposta a una sol·licitud.
En cas de no conformitat del servei, s’informa al Vocal de Borsa de Treball del Col·legi de forma immediata perquè actuï com a tutor del servei que s’està prestant.
Es publicaran mensualment les estadístiques d’ús i consulta del servei, perquè els col·legiats puguin comprovar el treball que s’està fent.