Renovam la nota d’encàrrec i la fulla de registre

A partir d’ara, s’unifiquen en un sol document

 

El Col·legi d’Aparelladors ha procedit a renovar la nota d’encàrrec i la fulla de registre. A partir d’ara, ambdues s’han unificat en un sol document. És a dir, serveix com a registre o com a nota d’encàrrec.

Aquesta unificació, que incorpora la nova imatge corporativa del COOAT Mallorca, implica una sèrie de novetats:

  • Sota la capçalera s’ha d’indicar Un tipus de servei:

Registre (abans registre sense revisió).

Registre i CONTROL (abans registre amb revisió).

Visat voluntari. Requereix la signatura del client en la zona esquerra de signatures. En cas que no es desitgi el visat, però s’utilitzi la fulla com a contracte amb el client, aquest signarà en la part central de la zona de signatures.

Visat obligatori. Per al cas dels visats que, segons l’RD 1000/2010, és obligatori el seu visat (projecte de legalització, projectes d’enderrocament, projectes d’execució). En aquest cas, en ser visat obligatori, no és imprescindible la signatura del client.

  • Permet incloure fins a dos promotors i un autor de l’encàrrec.
  • Permet indicar si la facturació de les despeses es realitza al col·legiat o al client
  • Inclou camps de signatura digital. Per a signar el document és suficient punxar sobre el camp de signatura per a signar digitalment el document. Sense necessitat d’eines de signatura addicionals. Evidentment s’ha de disposar de signatura digital. També permet que el client ferm digitalment.

 

FULLA D’ENCÀRREC ONLINE

FULLA D’ENCÀRREC A MÀ

Compartir

Més notícies