Prestació extraordinària per cessament d’activitat

El Reial decret llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures de flexibilització per a accedir al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms estableix una PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT per a afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, segons RD 463/2020.

 

BENEFICIARIS

Aquells treballadors inclosos en el RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT SOCIAL que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19 amb un cessament temporal o disminució de l’activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

 

REQUISITS

– Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma.

– Trobar-se al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social (de no estar-ho, se li realitzarà la invitació al pagament).

– Podrà sol·licitar-la tot autònom l’activitat del qual s’hagi vist suspesa amb motiu del Reial decret 346/2020 o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%.

– Si es tenen treballadors a càrrec, ha de realitzar un ERTE i, a més, sol·licitar el cessament d’activitat.

– No s’exigeix carència mínima per a tenir accés a aquesta prestació extraordinària.

 

IMPORT I DURADA

La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. La durada de la prestació és d’1 mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma.

 

TRAMITACIÓ

Es realitza a través de la mútua.

Compartir

Més notícies