Dubtes sobre tractament de dades de caràcter personal relatius a la salut a conseqüència del COVID-19

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat en la seva pàgina web un apartat de Preguntes Freqüents dirigit a resoldre les consultes, tant de ciutadans com d’empreses i altres subjectes obligats al compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut, a conseqüència de les mesures a adoptar pel COVID-19. Aquesta informació és accessible a través del següent enllaç:

PREGUNTES FRECUENTS TRACTAMENT DADES COVID-19

Per part del delegat de Protecció de Dades del Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya s’ha elaborat un model orientatiu de comunicació informativa a la disposició del contractista per a la presa de temperatura corporal dels professionals en les obres.

DESCARREGAR MODEL COMUNICACIÓ 

Compartir

Més notícies