El COOAT Mallorca s’incorpora al portal OBRES AMB GARANTIA

Aquest nou servei permetrà connectar via Internet els col·legiats amb els ciutadans de Mallorca que vulguin fer una reforma o requereixin qualsevol altra activitat professional relacionada amb l’Arquitectura Tècnica

 

El COAAT Mallorca ha arribat a un acord amb el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona (COAATT) que permetrà als col·legiats de Mallorca incorporar-se a la plataforma OBRES AMB GARANTIA.

OBRES AMB GARANTIA és un projecte estratègic que el COAATT va posar en marxa, a finals de 2015, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de la ciutadania que vol fer obres i reformes executades amb garanties i intervencions professionals de qualitat. A la vegada, promociona l’exercici dels col·legiats  a l’entorn digital  i lluita contra altres portals que ofereixen serveis aparentment similars i que impliquen intrusisme i deteriorament de la qualitat.

Des de la seva creació i fins a finals de 2019, aquest portal ha rebut a Tarragona més de 100.000 visites al web i més de 1.900 sol·licituds de feina.

El portal www.obresambgarantia.com pretén apropar la figura del tècnic de capçalera a les llars, oferint a les persones la possibilitat de poder fer obres i reformes amb la garantia de professionalitat i de proximitat que només els arquitectes tècnics poden oferir. A més, com explica el president del COAAT Mallorca, Daniel Tur, “serà de gran ajuda per incrementar les possibilitats de feina en el nostre sector desprès de la crisi de la COVID-19 i una manera eficient de adequar-nos a les noves demandes i hàbits de la societat a Internet”.

Internet és el canal on el públic està present, i on creix contínuament la demanda de serveis i informació. El 90% de la població es connecta a diari i el 60% utilitza Internet per comparar productes, preus i serveis abans de comprar o contractar.

A Tarragona OBRES AMB GARANTIA s’ha consolidat com el portal de referència en petició de serveis per internet en l’ àmbit de l’edificació.  Així ho demostren els bons resultats dels darrers mesos, amb una mitjana de 50 sol·licituds de feina/mes. A més, la plataforma a Tarragona ha multiplicat per cinc l’activitat de la tradicional borsa de treball i és cada vegada més significativa la seva feina d’intermediació entre col·legiats i clients.

El president del COAATT, Adolf Quetcuti, assegura que al nostre Col·legi “estem satisfets d’observar com el portal OBRES AMB GARANTIA, des de 2015, ha anat creixent i consolidant-se. Aquest fet, perquè si mirem les dades així ens ho permeten dir, és una evidència que la creació d’aquest servei va ser encertada i era necessària”.

Les intervencions professionals més demandades són els Certificats d’Habitabilitat, els Informes d’Avaluació d’Edificis y els Certificats d’Eficiència Energètica. Respecte a les direccions d’obres de reforma d’habitatges, taxacions, llicències d’ Activitat i Informes pericials, en 2019 a Tarragona es va observar un notable increment de més del 30% en les peticions de pressupostos, vers l’any anterior. Unes peticions de feina que, abans de posar en marxa el portal OAG, pràcticament no es sol·licitaven a través de la borsa de treball, obrint-se així un nou ventall d’oportunitats de feina.

A OBRES AMB GARANTIA no només està present el COAATT. A finals de 2019 també es va incorporar al portal el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Saragossa (COAATZ). El seu president, Victor Martos, destaca la “gran acollida que va tenir la plataforma des del primer moment i la importància que té per posar en valor els serveis professionals i amb garantia de qualitat”.

Es preveu que aquest nou servei estigui actiu a Mallorca a partir del pròxim mes de juliol.

Compartir

Més notícies

Trobada amb el COAAT de Granada

El nostre col·legi i el de Granada participen en una jornada d’inclusió i diversitat amb karate i visita a la ciutat de l’Alhambra

Mesures urgents per a facilitar l’accés a l’habitatge

La vicepresidenta del COAAT Mallorca, María Sicre, i la vocal Inmaculada Salas assisteixen a la reunió convocada pel Govern amb el sector de la construcció per a avançar les noves mesures per a augmentar l’oferta d’habitatge disponible en sòl urbà