S’aprova el PDSU de Selva que recull al·legacions del COAAT Mallorca

Entre altres qüestions, s’ha reconsiderat el criteri de delimitació respectant la realitat urbanística i històrica dels nuclis

 

El Projecte de Delimitació de Sòl Urbà (PDSU) de Selva recull en la seva versió definitiva les al·legacions presentades en el seu moment pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca. El ple de l’Ajuntament de Selva ha aprovat definitivament el PDSU del municipi que ha reconsiderat, finalment, el criteri de delimitació respectant la realitat urbanística i històrica dels nuclis, tal com sol·licitava el COAAT Mallorca.

També, com es demandava en les nostres al·legacions, s’ha eliminat de la memòria l’apartat que podia interpretar-se com una interferència en el planejament (que estava fora de l’àmbit d’un projecte de delimitació) i s’han rectificat tots els punts particulars que indicàvem com a exemples de desaprofitament del sòl.

El Col·legi va presentar aquestes al·legacions, l’abril de 2019, amb la inestimable ajuda del col·legiat Iñaki López Fau, que va dur a terme la seva redacció, gràcies al règim permanent de col·laboració i participació entre el COAAT Mallorca i els seus col·legiats.

Entre altres coses, en aquestes al·legacions consideràvem que el PDSU s’havia representat gràficament “sense respectar els límits de les parcel·les i tallant edificacions amb una antiguitat superior als 30 anys” i que s’havia realitzat “de manera rígida i excloent, sense tenir en compte els nuclis històrics, el teixit urbà consolidat, la realitat urbanística que s’ha anat produint en les últimes dècades o els límits físics i registrals dels terrenys”.

VEURE PDSU SELVA

Compartir

Més notícies