Aprovada la concessió de minicrèdits sense interessos a col·legiats

Aquest programa de préstecs personals, de fins a 2.000 euros, està destinat a sufragar despeses professionals de col·legiats afectats econòmicament per la COVID-19

 

El COOAT Mallorca posarà en marxa un programa de préstecs personals de quanties reduïdes per a fer costat a col·legiats afectats econòmicament per la crisi de la COVID-19. Aquests minicrèdits, de fins a 2.000 euros per col·legiat, no tindran interessos i hauran de destinar-se a inversions o despeses derivades de l’exercici de la professió, entre ells el pagament continuat de les quotes col·legials.

Aquests minicrèdits són compatibles amb altres ajudes públiques i els podran sol·licitar aquells col·legiats que no hagin acumulat mai més de dues quotes impagades seguides, puguin demostrar un minvament d’ingressos durant els últims mesos o requereixin ajuda per a la seva promoció professional.

Els préstecs personals podran retornar-se, a partir del mes d’octubre, en 9, 12 o 18 mesos.

La Junta General del COAAT Mallorca, reunida anit, va aprovar una modificació de crèdit en els pressupostos de 2020 per a dotar amb 40.000 euros aquest programa de minicrèdits.

La Junta General Ordinària també va donar el vistiplau, entre altres qüestions, a la liquidació pressupostària de despeses, ingressos i inversions del Col·legi, la Fundació Aedificat i les empreses col·legials (GEPRESE i LABARTEC) respecte de l’exercici 2019.

Compartir

Més notícies

Trobada amb el COAAT de Granada

El nostre col·legi i el de Granada participen en una jornada d’inclusió i diversitat amb karate i visita a la ciutat de l’Alhambra