Obert el termini per a sol·licitar minicrèdits col·legials

Aquest programa de préstecs personals, de fins a 2.000 euros, està destinat a sufragar despeses professionals de col·legiats afectats econòmicament per la COVID-19

 

A partir d’avui, 8 de juliol, s’obre el termini perquè els col·legiats afectats econòmicament per la crisi de la COVID-19 puguin sol·licitar un dels minicrèdits posats en marxa pel COAAT Mallorca. Aquests prestem personals, de fins a 2.000 euros per col·legiat, no tenen interessos i hauran de destinar-se a inversions o despeses derivades de l’exercici de la professió, entre ells el pagament continuat de les quotes col·legials.

El col·legi abonarà, a petició del col·legiat interessat, la quantia corresponent a les despeses professionals o de promoció professional que aquest requereixi cobrir (quota col·legial, RC, autònom, formació…) o sol·licitarà al mateix la comprovació del pagament d’aquestes quotes, una vegada rebuda l’ajuda.

El termini de sol·licitud d’aquestes ajudes és de 10 dies naturals i conclourà el pròxim 17 de juliol. PRORROGAT FINS AL 31 DE DESEMBRE.Aquests minicrèdits són compatibles amb altres ajudes públiques i els poden sol·licitar aquells col·legiats que no hagin acumulat mai més de dues quotes impagades seguides, puguin demostrar un minvament d’ingressos durant els últims mesos o requereixin ajuda per a la seva promoció professional. Els préstecs personals podran retornar-se, a partir del mes d’octubre, en 9, 12 o 18 mesos.

El COAAT Mallorca ha previst una dotació de 40.000 euros per a aquest programa de préstecs personals de quantia reduïda. En funció del total de sol·licituds, es podria rebaixar la quantia del préstec, amb la finalitat de repartir el pressupost disponible de manera més equitativa. Es crearà un Comitè d’anàlisi que, conclòs el termini de sol·licitud, les analitzarà i aprovarà, si és el cas.

Compartir

Més notícies