PREMIS PROJECTE FINAL DE GRAU CURS 2019-2020

El Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i la Fundació Aedificat, amb l’Escola Politècnica de la UIB, convoquen tres premis per als Treballs de Final de Grau que s’hagin presentat durant el curs acadèmic 2019-2020 per part dels alumnes de Grau en Edificació.

CANDIDATS

Estudiants de l’Escola Politècnica de la Universitat dels Illes Balears que durant el curs acadèmic 2019-2020 hagin presentat davant tribunal avaluador els seus Treballs Final de Grau en l’àmbit del Grau en Edificació.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els candidats podran presentar el pòster-resum i memòria explicativa en el Registre d’Entrada del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca entre el 9 de juliol i el 19 d’octubre de 2019. A causa de la situació provocada per la COVID-19 s’amplia el termini de lliurament fins al 16 de novembre.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

Els candidats presentaran una sol·licitud on faran constar el seu nom, llinatges, número de DNI, dades de contacte i nom identificatiu del Treball Final de Grau realitzat.

En un format pòster de 90 cm d’ample per 120 cm d’alt s’ha d’exposar un resum infogràfic-explicatiu del treball.

També cal presentar una memòria explicativa-resum amb el format de la revista de l’Escola Politècnica Superior (revista Enginy) amb una extensió màxima de 6 fulls a doble cara que recollirà els detalls i les conclusions més rellevants del treball.

PREMIS

Un jurat compost per 5 membres designats pel Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca i l’Escola Politècnica de la UIB, concedirà dos premis i un accèssit, a tres dels treballs presentats.

Primer Premi, dotat amb un import de 1.500 Euros, al millor treball final de grau presentat a la convocatòria, d’acord a la lliure valoració del tribunal.

Segon Premi, dotat amb un import de 1.000 Euros, al treball finalista que quedi en segon lloc, d’acord a la lliure valoració efectuada pel tribunal.

Accèssit de Mèrit, dotat d’un import de 500 Euros a aquell treball que, sense reunir els requisits valorats en el primer i segon lloc, comporti una interpretació o aplicació innovadora d’un material o tècnica constructiva ja existent.

EXPOSICIÓ DE TREBALLS

Una selecció dels treballs serà exhibida a la seu principal del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, situada al carrer Federico García Lorca, 10 de Palma, durant el darrer trismestre de l’any.

TRÍPTICO PREMIOS FG 2019-2020

Compartir

Més notícies

Dinar de veterans 2023

Es van lliurar els bastons als col·legiats que compleixen 80 anys, les insígnies als què celebren 50 anys de col·legiació i una placa als què porten 60 o més anys de col·legiats