Queixa formal a l’Ajuntament de Palma per l’obertura de nous expedients sancionadors

Els expedients s’han obert per qüestions no imputables al director d’execució material d’obra, com ja va reconèixer el propi consistori fa uns mesos arxivant un altre expedient de característiques similars

 

El COAAT Mallorca enviarà una carta de queixa oficial a l’Ajuntament de Palma després de l’obertura de 2 nous expedients sancionadors a un arquitecte tècnic per qüestions de les quals no pot ser responsabilitzat. Una d’elles és la falta de cartell informatiu de títol habilitant d’unes obres realitzades en la capital balear, en un cas anàleg a un altre ocorregut fa un any i que va acabar amb l’arxivament de l’expedient per part del consistori després de la presentació, amb l’assessorament legal del Col·legi d’Aparelladors, d’al·legacions per part de l’afectat.

En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Palma ha obert dos expedients sancionadors a un altre aparellador per l’esmentada falta de cartell informatiu i per la demolició d’un immoble existent abans d’obtenir la llicència.

De nou amb l’assessorament legal del COAAT Mallorca, l’aparellador afectat ha presentat al·legacions a l’obertura de tots dos expedients sancionadors en les quals indica la seva nul·la responsabilitat en la comissió de les infraccions que li imputa el Servei de Disciplina d’Obres de Palma.

En les al·legacions presentades, es destaca l’absència de responsabilitat del director d’execució de l’obra tant en la no instal·lació del citat cartell informatiu com en la demolició de l’immoble.

En aquest sentit, s’indica que la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears no estableix qui és el subjecte obligat a garantir l’adequació d’aquestes dues qüestions. No sent una obligació expressa dels tècnics intervinents en l’obra, només es pot concloure que es tracta d’una obligació imposada a l’amo de l’obra, que genèricament és considerat el promotor.

Així, en la definició de promotor establerta en la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació es considera com a tal a qui “decideix, impulsa, programa i finança (…) les obres d’edificació…”. Per tant, l’últim responsable d’una infracció com la falta de cartell informatiu del títol habilitant, anàloga a la de l’obtenció de la llicència, o la demolició d’un immoble és el promotor, ja que no deixa de ser una obligació purament administrativa, no tècnica.

A més, entre les funcions del director d’execució material d’obra no es troba, per lògica, cap per la qual pogués imputar-se-li cap responsabilitat com la que l’Ajuntament de Palma pretén atribuir a l’aparellador en la seva proposta de sanció.

El COAAT Mallorca considera greu l’obertura d’aquests dos nous expedients sancionadors perquè reincideix en l’error comès fa uns mesos pel consistori quan va obrir un expedient similar pels mateix fets (falta de cartell informatiu) i que va haver d’arxivar en acceptar les al·legacions presentades per l’aparellador afectat. Per aquesta raó el Col·legi expressarà una queixa formal a l’Ajuntament.

Compartir

Més notícies