Nou sistema de ventilació

Es reforça la seguretat contra la COVID-19 amb un sistema que augmenta la qualitat de l’aire fins a nivells idèntics a l’exterior i permet eliminar aerosols sense necessitat d’obrir finestres

 

El COAAT Mallorca ha instal·lat en la seva seu un nou sistema de ventilació amb recuperació de calor. Aquesta actuació permet garantir els nivells de CO2 adequats i eliminar aerosols sense necessitat d’obrir finestres i la seva consegüent pèrdua d’efectivitat energètica. D’aquesta manera, incrementem la seguretat enfront de la COVID-19 dels nostres treballadors i dels col·legiats que ens visiten.

Fins ara, en la seu col·legial existia un sistema d’extracció d’aire exclusivament en els lavabos. Per tant, l’única opció de ventilació en la resta d’espais només es podia aconseguir mitjançant la ventilació natural. Aquest sistema no garantia la qualitat de l’aire interior, ni en l’època de COVID ni tampoc en circumstàncies normals, ja que era impossible aconseguir els límits normatius marcats en el RITE (ANADA 2) i alhora mantenir unes condicions interiors de confort tèrmic.

Amb aquest nou sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor per a tota la primera planta, el Col·legi garanteix el compliment de qüestions molt rellevants:

  • Es compleix amb les exigències normatives quant a qualitat de l’aire interior.
  • Es compleix amb les necessitats de ventilació extraordinàries de l’era COVID sense afectar el confort tèrmic dels treballadors.
  • S’aconsegueix garantir un grau de ventilació adequat perquè el nivell de CO2 sempre estigui per sota de les 900 PPM.
  • S’estalvia una quantitat important d’energia, ja que aconseguim la ventilació de tota la planta sense perdre l’energia de climatització que es troba incorporada a l’aire d’extracció.

La nova instal·lació de ventilació porta en marxa una setmana en el Col·legi i els resultats són excel·lents. Amb les lectures realitzades fins al moment, es manté controlat el nivell de CO₂ de l’ambient, que se situa en una forqueta de 450 a 600 PPM. És a dir, amb una qualitat pràcticament idèntica a la de l’aire exterior.

Paral·lelament, la temperatura es manté constant en pràcticament tota la planta, ja que a més d’aconseguir ventilar, es distribueix millor la temperatura a través del sistema de ventilació.

Compartir

Més notícies