Defensa de la Professió assessora un col·legiat en al·legacions davant l’Ajuntament de sa Pobla

El consistori li considera no competent per a la redacció d’un projecte i direcció d’obra d’una reforma en un habitatge del municipi

 

L’Oficina de Defensa de la Professió del COAAT Mallorca ha assessorat un col·legiat en la presentació d’al·legacions davant la decisió de l’Ajuntament de sa Pobla de no considerar-lo competent per a la redacció de projecte i l’exercici de la direcció d’obra en la reforma d’un habitatge en aquest municipi.

Segons l’informe jurídic de Defensa de la Professió no existeix cap obstacle legal que impedeixi al citat arquitecte tècnic elaborar un projecte de les característiques presentades i exercir les funcions de director d’obres. En concret, es tracta de la substitució de la coberta i reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre mitjaneres.

De la simple observació del projecte es constata que les cobertes esmentades es canvien per altres d’idèntica composició pel que no es produeix una variació essencial del conjunt del sistema estructural. No existeix modificació de la configuració arquitectònica ni de la tipologia estructural d’aquesta edificació.

Com es recull en la LOE, els arquitectes tècnics estan legalment habilitats per a subscriure els projectes de les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d’edificacions ja existents sempre que:

  • No es produeixi una variació essencial de la seva composició general exterior.
  • No s’ocasioni una variació essencial de la seva volumetria.
  • No es causi una variació essencial del conjunt del seu sistema estructural.
  • No canviï els usos característics de l’edifici en el seu conjunt.

Compartir

Més notícies

Dinar de veterans 2022

Es van lliurar els bastons als col·legiats que compleixen 80 anys i les insígnies als quals celebren 50 anys de col·legiació