Neix TEGoVA España

CGATE, CSCAE, UAPFE i AEVIU subscriuen un conveni que facilitarà que aparelladors i arquitectes puguin taxar edificis de manera independent

 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España (UAPFE) i la Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística (AEVIU), com a membre de ple dret de The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA), grup Europeu d’Associacions de Valoració, han formalitzat la creació de TEGoVA España. Han signat un conveni que, en el marc de la nova Llei de Crèdit Hipotecari, permetrà a arquitectes i arquitectes tècnics, com a professionals competents, exercir com a taxadors homologats de manera independent.

Els objectius amb els quals neix TEGoVA España són coordinar i cooperar per a la millor defensa dels interessos comuns dels col·legiats i associats de les quatre entitats, així com del sector al qual representen, tant enfront de TEGoVA, com davant les institucions espanyoles; realitzar accions conjuntes de representació institucional per a harmonitzar la legislació espanyola amb la de la Unió Europea i treballar per la promoció del perfil ètic i competencial del valorador, la seva formació continuada i la difusió dels distintius professionals Recognised European Valuer (REV) i Tegova Residential Valuer (TRV), posant en valor la confiabilitat que aporta l’Estàndard Europeu de Valoració a la societat.

El conveni subscrit pretén recollir i conjuminar les opinions, necessitats i requeriments dels professionals i clients per a tenir una posició conjunta, prestar el millor servei possible a la societat i defensar els drets dels consumidors, representant i gestionant interessos professionals comuns a les entitats associades davant tota classe de persones, organismes i organitzacions públiques o privades, nacionals i internacionals, en l’àmbit de la valoració immobiliària i urbanística.

Es tracta d’una aposta ferma pel professional homologat i especialitzat en el camp de la valoració immobiliària, per la qual cosa és precisa la regulació a través d’un Reglament del Professional Homologat que està pendent de desenvolupament.

Per a les institucions que signen el conveni, aquest canvi necessari ha d’impulsar-se en el camp de la valoració reglada a Espanya per a superar l’actual sistema, circumscrit a empreses on -assenyalen- es limita el dret de decisió del consumidor.

Consideren que és el camí per a l’equiparació de la pràctica professional de la valoració immobiliària amb la qual es realitza en la resta dels Estats membres de la Unió Europea, facilitant la lliure circulació de professionals.

El valorador que disposa d’aquest distintiu professional garanteix que disposa dels coneixements tècnics, l’experiència adequada i una ètica professional basada a prestar el millor servei de manera independent, transparent i honesta.