Cauen un 24% els visats en el primer semestre de 2022

El Col·legi d’Aparelladors ha visat 395 habitatges menys que en el mateix període de l’any passat. Una reducció que afecta especialment els habitatges plurifamiliars

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca ha visat 1.234 nous habitatges a l’illa durant el primer semestre de 2022, la qual cosa suposa un descens del 24,2% respecte al mateix període de 2021, en el qual el nombre d’habitatges visats va ser de 1.629.

Segons les estadístiques registrades en el COAAT Mallorca, d’aquests nous habitatges visats, 612 van ser plurifamiliars i 622 unifamiliars (aïllats o adossats). Això suposa un descens del 40,8% en les plurifamiliars i un augment del 4,5% en les unifamiliars.

Amb aquestes dades, durant el primer semestre de 2022, s’evidencia una important reducció en els visats que afecta, especialment, a la construcció de nous habitatges plurifamiliars, ja que es redueixen a gairebé la meitat respecte al mateix període de l’any passat. Els unifamiliars (aïllats o adossats) es mantenen estables.

Durant el primer semestre de 2022 s’ha interromput la tendència de més visats d’habitatges plurifamiliars que d’unifamiliars que teníem des de 2018. Entre gener i juny, s’han visat aquest any 10 habitatges unifamiliars més (aïllats o adossats) que plurifamiliars. En 2021 es van visar 439 plurifamiliars més que unifamiliars.

El president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, Luis Alfonso de León, considera que “les conseqüències econòmiques provocades per la guerra d’Ucraïna i la menor construcció d’habitatge públic són dos de les causes més importants del descens en el visat de nous habitatges plurifamiliars. El fre en la construcció d’aquesta mena d’immobles està afectant, per tant, al sector de la població amb menor poder adquisitiu que, cada dia, té més dificultats per a l’accés a un habitatge”.

Per municipis, els que registren en el primer semestre de 2022 un major nombre de projectes d’obra visats en habitatges plurifamiliars són Palma (290), Campos (70) i Llucmajor (55). En unifamiliars (aïllats i adossats) els habitatges visats es van concentrar fonamentalment a Marratxí (93), Campos (62) i Palma (52).

Les obres de reforma en habitatges s’incrementen

Durant el primer semestre de 2022 es manté a l’alça el visat d’obres de reforma en habitatges. Una tendència alcista iniciada en 2014 i que només es va interrompre en 2020, coincidint amb l’inici de la pandèmia de la COVID. Entre gener i juny de 2022 s’han visat 1.208 intervencions de reforma en habitatges (inclou ampliacions, reformes estructurals, de manteniment, …).

Los visados de construcción y reforma de la planta hotelera repuntan

Els projectes visats corresponents a la reforma d’hotels en els primers 6 mesos de 2022 aconsegueixen un repunt i s’incrementen respecte al mateix període de 2021. S’inverteix la tendència que es mantenia des de 2019 en què es produïen reduccions de visats de reforma hotelera respecte a l’any anterior. En el primer semestre de 2022 es va visar la reforma de 35 hotels (6 més que en el mateix període de 2021) i no es va visar cap hotel nou.

Compartir

Més notícies