El COAAT Mallorca inaugura l’Oficina de Rehabilitació

També disponible en les delegacions col·legials d'Inca i Manacor, permetrà gestionar, com a finestreta única, les subvencions europees Next Generation per a la rehabilitació energètica d'edificis

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca albergarà des del dilluns 19 de desembre una Oficina de Rehabilitació que permetrà a ciutadans, comunitats de propietaris i altres col·lectius la gestió integral de les ajudes europees per a la rehabilitació energètica d’edificis.

Aquesta oficina, que a més d’en la seu de Palma també serà present en les delegacions col·legials d’Inca i Manacor, es posa en marxa després de la publicació en el BOIB de la normativa que regula les subvencions dels fons Next Generation procedents de la Unió Europea per als programes de rehabilitació energètica d’habitatges i edificis, dotats amb un pressupost de 16 milions d’euros.

Aquesta iniciativa del Col·legi, en col·laboració amb el Govern dels Illes Balears, el COAIB i el CAFBAL, ofereix als ciutadans i altres interessats una finestreta única en la qual podran recaptar tota la informació necessària, tant de caràcter tècnic com administratiu, per a acollir-se al pla de rehabilitació energètica d’immobles. A més, com a finestreta única de gestió, el COAAT Mallorca facilitarà també de manera integral tot el procés de tramitació de les ajudes europees als interessats en la rehabilitació energètica, ja sigui per a blocs sencers d’edificis, habitatges unifamiliars o pisos.

D’aquesta manera, en el propi Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca serà possible conèixer les condicions que regulen les ajudes, la informació tècnica sobre solucions constructives d’estalvi energètic, la contractació d’un agent rehabilitador especialitzat que establirà el pressupost de l’obra i el termini d’execució, la gestió i tramitació davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les subvencions i fins a la contractació d’assegurances de promotor, obres o llar en el cas desitjat.

La convocatòria d’ajudes de rehabilitació energètica aprovada pel Govern de les Illes Balears estén el seu termini de presentació de sol·licituds fins a l’1 de setembre de 2023 o fins que s’esgoti, en aquest període, la quantia econòmica assignada. La resolució de les sol·licituds serà per ordre de presentació, segons la data i l’hora d’entrada en el registre, sempre que la sol·licitud i la documentació que s’hagi d’aportar sigui completa.

Compartir

Més notícies