Instruccions d’accés al despatx remot

Només per a col·legiats

Ja està en funcionament el nou DESPATX REMOT, la part interna de la nostra web només per a col·legiats.

Per a ACCEDIR al nou DESPATX REMOT es pot fer pels mateixos enllaços habituals de la nostra web coaatmca.com o directament d’icolegia.coaatmca.com. En accedir a la pàgina se sol·licitarà un usuari i contrasenya. Tal com es pot veure, a tall d’exemple, en la imatge inferior, s’ha d’emplenar de la següent manera:

  • USUARI: DNI del col·legiat.
  • CONTRASENYA: número de col·legiat.
  • Marcar la casella No soy un robot.
  • Pitjau el botó d’ENTRAR (NO pitgeu el botó VERIFICACIÓN CSV).

Per a facilitar l’ús de la nova secció interna de la web, el Gabinet Tècnic del COAAT Mallorca ha realitzat una sèrie de jornades informatives detallant els aspectes més destacats del seu funcionament. En el següent vídeo es pot recuperar una d’aquestes jornades.

Per a poder fer ús d’aquesta nova secció privada de la web col·legial és necessari que cada col·legiat enviï al COAAT Mallorca la clau pública del seu certificat digital. Aquesta clau ha d’enviar-se com un arxiu adjunt a: colegio@coaatmca.com.

L’enviament d’aquesta clau pública al Col·legi per part dels col·legiats és imprescindible per a poder realitzar tràmits com el visat telemàtic. En el següent document es troben les instruccions per a extreure el corresponent arxiu amb la clau pública del certificat digital.

DESCÀRREGA DE FACTURES

Per a accedir a les descarrega de factures, s’ha de seleccionar l’apartat ECONÓMICO en el MENÚ. Una vegada seleccionat es pot triar la descàrrega de factures del Col·legi, de la Fundació Aedificat o de GEPRESE (agència). Una vegada feta aquesta selecció, per a descarregar les factures s’ha de prémer sobre el botó que indica RECIBIDAS (tal com es pot veure en la imatge inferior).

Compartir

Més notícies

Trobada amb el COAAT de Granada

El nostre col·legi i el de Granada participen en una jornada d’inclusió i diversitat amb karate i visita a la ciutat de l’Alhambra