Nova secció interna de la web col·legial

Està operativa des de l'1 de febrer

Ja està en funcionament el nou DESPATX REMOT, la part interna de la nostra web només per a col·legiats.

Per a ACCEDIR al nou DESPATX REMOT es pot fer pels mateixos enllaços habituals de la nostra web coaatmca.com o directament d’icolegia.coaatmca.com. En accedir a la pàgina se sol·licitarà un usuari i contrasenya. Tal com es pot veure, a tall d’exemple, en la imatge inferior, s’ha d’emplenar de la següent manera:

  • USUARI: DNI del col·legiat.
  • CONTRASENYA: número de col·legiat.
  • Marcar la casella No soy un robot.
  • Pitjau el botó d’ENTRAR (NO pitgeu el botó VERIFICACIÓN CSV).

Per a facilitar l’ús de la nova secció interna de la web, el Gabinet Tècnic del COAAT Mallorca ha realitzat una sèrie de jornades informatives detallant els aspectes més destacats del seu funcionament. En el següent vídeo es pot recuperar una d’aquestes jornades.

Per a poder fer ús d’aquesta nova secció privada de la web col·legial és necessari que cada col·legiat enviï al COAAT Mallorca la clau pública del seu certificat digital. Aquesta clau ha d’enviar-se com un arxiu adjunt a: colegio@coaatmca.com.

L’enviament d’aquesta clau pública al Col·legi per part dels col·legiats és imprescindible per a poder realitzar tràmits com el visat telemàtic. En el següent document es troben les instruccions per a extreure el corresponent arxiu amb la clau pública del certificat digital.

Compartir

Més notícies