Coaatmca | GABINET TÈCNIC
21265
post-template-default,single,single-post,postid-21265,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

GABINET TÈCNIC

GABINET TÈCNIC

Nous requeriments en la presentació de Certificats Energètics a la DG d’Indústria de Balears.

 

Recentment els professionals han rebut un requeriment d’ampliació d’informació en els certificats energètics presentats.

Es tracta dels següents requeriments:

Requeriment 1:

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici no conté informació sobre les característiques ni el cost estimat de la mesura de millora recomanada (art. 6.f RD 235/2013)

Pel que fa a la “informació sobre les característiques” es refereix al fet que, en molts casos, en seleccionar mesures de millora “estàndard” de les propostes pel programa, no queda clar quin tipus de millores s’estan proposant (manca de detall).

Això es resol des del mateix apartat explicant breument la mesura de millora.

En referència al “cost estimat”, l’article 6.f, en l’últim paràgraf, indica que el certificat “contindrà informació adreçada al propietari o arrendatari d’on descarregar informació més detallada, inclosa informació sobre la relació cost-eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. “És a dir, es valoraran les mesures de millora.

En l’eina CE3x (la més utilitzada), aquest apartat es pot emplenar en la pestanya Anàlisi econòmica (botó amb el símbol €), a la pestanya Cost de les mesures.

S’ha d’indicar una xifra, que hauria de ser coherent amb les mesures de millora proposades. De fet, en les preguntes freqüents del web del Ministeri, trobem aquesta consulta:

¿Per a la redacció del certificat s’ha d’estudiar necessàriament la rendibilitat econòmica de les mesures proposades?

Tot i que es podrà incloure, no és obligatori fer-ho. Únicament, i d’acord amb l’article 6 del Reial Decret 235/2013, el certificat d’eficiència energètica ha d’indicar on obtenir informació més detallada sobre la relació cost-eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat.

 

Requeriment 2:

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici no conté informació sobre el compliment dels requisits mediambientals exigits a les instal·lacions tèrmiques (art. 6.h RD 235/2013)

L’Art. 6.h, respecte al contingut del CEE, esmenta el “compliment dels requisits mediambientals exigits a les instal·lacions tèrmiques.”

Aquest apartat l’ha explicat el Ministeri en la seva web, a la secció de preguntes freqüents:

Què s’entén pel compliment dels requisits mediambientals exigits a les instal·lacions tèrmiques que preveu l’apartat h) de l’article 6 del Reial Decret 235/2013?

S’entén que es compleix els requisits mediambientals exigits a les instal·lacions tèrmiques, si les mateixes estan al corrent de les exigències de manteniment establertes en la IT3 de Manteniment i Ús del Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

És a dir, s’ha de justificar el manteniment de les instal·lacions tèrmiques sobre la base del RITE. Bé comprovant els certificats de manteniment expedits per empreses acreditades (instal·lacions de més de 20 kW, segons els períodes previstos a la IT.3) o bé justificant l’estat de manteniment a criteri del tècnic certificador.

Això s’inclouria en l’apartat de Proves, comprovacions i inspeccions realitzades pel tècnic certificador o, en el cas que es disposi de documentació acreditativa, en l’apartat Documentació. Tots dos apartats apareixen en el moment d’exportar l’informe.

 

Incidència relativa a la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica en la redacció de certificats energètics d’habitatges existents

 

El proper 2 de maig entra en vigor la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de Balears.

 En el seu article 33, pel que fa als certificats energètics, determina:

“En tot cas, els certificats d’eficiència energètica d’incorporar informació de la despesa energètica de l’edifici, així com un mínim de tres propostes de millora d’eficiència energètica, que inclouran una estimació dels terminis de recuperació de la inversió o de la rendibilitat durant el seu cicle de vida útil. ”

Això implica que s’ha d’emplenar tot l’apartat d’Anàlisi econòmic del CEE.