Coaatmca | DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
21273
post-template-default,single,single-post,postid-21273,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

El COAAT Mallorca reclama davant l’ajuntament de Sa Pobla la competència de l’Arquitecte Tècnic com a professional capacitat per a la redacció d’un projecte de reforma d’habitatge

 

La corporació assenyala en l’escrit d’al·legacions la importància de “no generalitzar aquestes traves pel que fa a les faltes de competència” per evitar que es faci extensiva una limitació que no té base legal, infringint els drets i coartant les llibertats dels professionals davant a les imposicions de l’Administració”

 

El Col·legi d’Aparelladors de Mallorca ha presentat de nou una al·legació davant el departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sa Pobla, reclamant les competències pròpies dels arquitectes tècnics i el seu reconeixement per part de les administracions que han de procedir a la concessió de llicències.

L’al·legació elaborada des del departament de Defensa de la professió del COAAT Mallorca incideix en la capacitat de l’Arquitecte Tècnic com a professional format i competent per a “la reforma interior prevista”, ja que aquesta “no altera la configuració arquitectònica de l’habitatge, no modifica la volumetria de l’edifici, no modifica el conjunt del sistema estructural, no modifica la composició general exterior i no produeix cap canvi d’ús”.

L’escrit d’al·legacions del COAAT Mallorca acompanya a més l’informe del Gabinet Tècnic del col·legi en el qual s’analitza la naturalesa, entitat, extensió i abast tècnic de les actuacions contemplades en el projecte, on es conclou que les obres contemplades en el mateix són “de millora i renovació d’un habitatge unifamiliar respecte a les quals aplicant els criteris de l’article 2.2.b de la LOE no cal si no concloure que; no produeixen variació essencial de la volumetria, ni del conjunt estructural; ni de la composició general exterior”.

“Quant a l’addició d’una piscina -segons s’assenyala en l’al·legació presentada- estem en el supòsit d’obres d’escassa entitat i senzillesa tècnica”

“El col·lectiu dels professionals de l’Arquitectura Tècnica, representats per aquesta Corporació en l’àmbit de l’illa de Mallorca té un evident interès en què no es generalitzin aquestes traves pel que fa a les faltes de competència. I això, tant de manera general, com en particular dins d’un determinat ajuntament ja que quan un criteri municipal s’imposa per costum, és senzill que es generalitzi una limitació que no té base legal, infringint els drets i coartant les llibertats dels professionals enfront de les imposicions de l’Administració”.

L’escrit remès a l’Ajuntament de sa Pobla afegeix a més la jurisprudència existent i aplicable a aquest cas, per la qual cosa se sol·licita al municipi que “declari competent a l’Arquitecte Tècnic redactor del projecte inicialment presentat”.

El COAAT Mallorca programarà, al llarg de les properes setmanes, una campanya informativa destinada als municipis de Mallorca per tal d’informar els serveis tècnics i jurídics municipals sobre les competències dels professionals de l’Arquitectura Tècnica (Aparelladors, Arquitectes Tècnics i enginyers de l’Edificació).