Coaatmca | DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
21784
post-template-default,single,single-post,postid-21784,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

El COAAT Mallorca reclama davant l’Ajuntament de Sant Joan la competència de l’arquitecte tècnic com professional capacitat per a la redacció d’un projecte de legalització d’edificació existent

 

La corporació considera que l’exigència consistent en que “el projecte hagi d’anar signat per un arquitecte superior” manca de tota base legal, infringeix els drets i coarta les llibertats dels professionals

 

El Col·legi d’Aparelladors de Mallorca ha presentat una al·legació davant l’Ajuntament de Sant Joan reclamant les competències pròpies dels arquitectes tècnics i el seu reconeixement per part de l’administració que procedeix a la concessió de llicències.

L’al·legació elaborada des del departament de Defensa de la professió del COAAT Mallorca incideix en la capacitat de l’Arquitecte Tècnic com a professional format i competent per a la “redacció d’un projecte de legalització d’edificacions existents: una piscina, bany annex, cambra d’instal·lacions, petit magatzem i pavimentació exterior d’una terrassa “.

L’escrit d’al·legacions presentat pel COAAT Mallorca assenyala expressament que no concorre cap obstacle “perquè un arquitecte tècnic elabori un projecte d’aquestes característiques, ja que s’observa que l’objectiu del projecte és la legalització de les obres executades que han consistit en la incorporació d’una piscina i annexos consistents en bany, edificació per a instal·lacions, petit magatzem i pavimentació exterior de terrassa, la qual cosa porta a concloure que les actuacions per a les quals se sol·licita legalització no suposen una modificació de la volumetria, ni del conjunt del sistema estructural, ni de la composició general exterior”, a més de no comportar cap canvi d’ús.

Aquestes al·legacions, que s’han redactat després de conèixer l’informe de deficiències elaborat pels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Sant Joan, inclouen a més jurisprudència aplicable al cas i un informe del Gabinet Tècnic del col·legi que analitza la “naturalesa, entitat, extensió i abast tècnic de les actuacions contemplades en el projecte de legalització”.

El COAAT Mallorca programarà, al llarg de les properes setmanes, una campanya informativa destinada als municipis de Mallorca per tal d’informar els serveis tècnics i jurídics municipals sobre les competències dels professionals de l’Arquitectura Tècnica (Aparelladors, Arquitectes Tècnics i enginyers de l’Edificació).