Coaatmca | DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
22405
post-template-default,single,single-post,postid-22405,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

El COAAT Mallorca acorda donar suport jurídic a una col·legiada que ha estat objecte d’un expedient d’infracció urbanística per part de l’Ajuntament de Palma

 

La corporació considera improcedent que s’estengui al tècnic la responsabilitat sobre l’obtenció de llicències que, si escau, corresponen únicament al promotor

 

La Junta de Govern del COAAT Mallorca ha acordat oferir suport jurídic a una col·legiada en la interposició d’un recurs contenciós-administratiu contra la decisió de l’Ajuntament de Palma d’obrir un procediment sancionador contra l’arquitecta tècnica per “presumpta infracció urbanística de caràcter greu, consistent en la instal·lació d’una grua-torre que no figura en els expedients de les llicències”.

El col·legi considera “d’interès per al col·lectiu” accedir a la petició d’aquesta col·legiada, que ha comptat fins ara amb l’assistència de l’assessoria jurídica d’aquesta corporació, en les al·legacions formulades en via administrativa, que han estat ara desestimades.

Des del punt de vista legal, el COAAT Mallorca defensa que “no correspon a l’AT d’una obra l’obligació de gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives que requereix la mateixa, ja que aquesta funció correspon al promotor”, segons queda establert en la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

La instal·lació d’una torre grua s’entén com la “col·locació d’un mitjà auxiliar de l’obra” que, en la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, no apareix en la relació d’actes subjectes a l’obtenció de llicència.

Finalment, i pel que fa al requeriment de l’ajuntament d’aportar la documentació requerida per tal d’evitar l’ordre de desmuntatge que podria significar, la manca de les condicions de seguretat que justifica aquesta documentació (sic), es considera que aquesta petició fa referència a qüestions de seguretat, i no urbanístiques, en aquest cas en què el tècnic no ha actuat com a coordinador de seguretat.

Per tot això la Junta del Govern del COAAT Mallorca ha autoritzat a l’assessor jurídic perquè actuï com a direcció lletrada de la col·legiada en el corresponent expedient judicial.defen