Coaatmca | LLEI D’HABITATGE
19076
post-template-default,single,single-post,postid-19076,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

LLEI D’HABITATGE

LLEI D’HABITATGE

El COAAT Mallorca considera invasiu i intervencionista el Projecte de decret que regula els habitatges desocupats dels grans tenidors

 

La corporació aposta per la construcció d’habitatge social enfront de les polítiques restrictives de la propietat privada

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca ha presentat avui les seves al·legacions al Projecte de decret pel qual es regulen els habitatges desocupats, el registre i el procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors, mitjançant el qual es desenvolupa el que estableix el capítol IV de la Llei d’habitatge de les Illes Balears.

La corporació considera el projecte de decret “massa invasiu” ja que un “excessiu intervencionisme en l’àmbit de la propietat privada sempre és indesitjable ja que la mateixa ha de ser respectada quant Dret Fonamental”.

En aquest sentit, adverteix del risc “no desitjat que disminueixi el parc d’habitatge accessible que s’ofereix al mercat” mentre altres polítiques, com les que s’han posat en pràctica fins ara, suposen en canvi un “incentiu per a la nova construcció de habitatges”.

Entre les al·legacions presentades es troba la sol·licitud d’una “major seguretat jurídica en la inscripció en el Registre d’habitatges desocupats” després d’observar que el decret considera suficient “una mera presumpció per indicis perquè un habitatge sigui considerada desocupat” quan una intervenció de tal grau en el patrimoni de persones físiques o jurídiques “només s’hauria de fer sobre la base de acreditacions o proves concloents”.

De la mateixa manera, queden escassament regulades les comprovacions o actuacions encaminades a possibilitar la cancel·lació de la inscripció en el Registre d’Habitatges desocupats, així com l’òrgan competent per a realitzar-les i els terminis en què s’ha de fer.

El Col·legi d’Aparelladors de Mallorca ha inclòs també en el seu escrit d’al·legacions la petició d’una major seguretat jurídica en la cessió d’habitatges, ja que considera insuficient la regulació perquè el propietari d’un habitatge que es trobi inscrit en el Registre d’habitatges desocupats tengui la informació necessària per saber si la seva propietat serà cedida o no.

Altres aspectes que han suscitat la redacció d’aquestes al·legacions estan relacionats amb la imposició de despeses per al titular de l’habitatge que s’ha vist desposseït del mateix, que el col·legi considera del tot inadequada, o la necessitat d’establir vies d’acció en cas que es produeixi un dany en el bé cedit.

Finalment, el col·legi suggereix la participació d’organitzacions representatives d’interessos socials en el Jurat de cessió d’habitatges desocupats, de manera que no estigui únicament constituït per representants de l’administració, com així sembla determinar el projecte de decret; la remuneració dels professionals que formin part del mateix com a experts en “redactar, peritar i valorar el preu just de la cessió temporal de l’habitatge desocupat”, afavoriria aquesta participació.