Coaatmca | Les obres visades a Mallorca van baixar un 15’4% en 2020
26330
post-template-default,single,single-post,postid-26330,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Les obres visades a Mallorca van baixar un 15’4% en 2020

Les obres visades a Mallorca van baixar un 15’4% en 2020

Se rompe la tendencia de crecimiento iniciada en 2014. El Col·legi d’Aparelladors va visar l’any passat 993 nous habitatges unifamiliars i 1.352 plurifamiliars

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca va visar l’any passat 2.345 nous habitatges a l’illa, la qual cosa suposa una reducció del 15,4% respecte a 2019, en el qual el nombre d’habitatges visats va ser de 2.772. Es trenca d’aquesta manera la tendència a l’alça en el visat d’obres iniciat en 2014. Des d’aquesta data, i fins a aquest 2020, el nombre de visats havia experimentat increments respecte a l’any anterior.

Segons les estadístiques anuals registrades en el COAAT Mallorca, dels nous habitatges visats, 1.352 van ser plurifamiliars i 993 unifamiliars (aïllats o adossats). Això suposa un descens del 15,6% en els plurifamiliars (249 visats menys que en 2019) i d’un 15,2% en els unifamiliars (178 visats menys que en 2019). Sí que es manté la tendència dels dos anys anteriors en els quals les obres d’habitatge nou plurifamiliar visades superen les unifamiliars. Entre 2014 i 2018 les unifamiliars visades van superar les plurifamiliars.

El president del Col·legi d’Aparelladors de Mallorca, Daniel Tur, considera preocupant aquest canvi de tendència experimentat en 2020, que ha estat fruit de l’actual crisi sanitària, però “sense oblidar que la COVID no ha fet més que agreujar factors diferencials de tipus estructural que patim en la nostra comunitat, com l’escassetat de sòl i d’habitatges a preu assequible, l’origen del qual és molt anterior a l’actual pandèmia”.

Aquesta realitat requereix una clara aposta per mesures concretes dinamitzadores de l’economia com són la col·laboració públic-privada i la simplificació administrativa. En aquest sentit, Tur ha reclamat “la necessitat de donar major abast al règim de les declaracions responsables per a dur a terme determinades obres sobre edificis existents, com a mesura amb vocació de permanència, per a contribuir clarament a la simplificació i reducció de tràmits administratius”.

Tur també ha recordat que, “per a potenciar la reactivació econòmica després de la fi del primer estat d’alarma, el COAAT Mallorca va posar en marxa una nova plataforma en línia per a la contractació de serveis relacionats amb el sector de la construcció i l’edificació: OBRESAMBGARANTIA.COM”.

Aquest portal, que va entrar en funcionament a finals del passat mes de juliol, ha rebut des de llavors més d’un centenar de peticions de pressupost per a realitzar diferents tipus d’actuacions com a obres de reforma o la realització d’Informes d’Avaluació d’Edificis.

 

Visats per mesos i per municipis

Per mesos, setembre i juliol van ser en els quals més visats d’obra nova es van atorgar a Mallorca (350 i 332 respectivament). Agost i gener van ser els mesos amb menys visats de l’any (106 i 127). A partir de setembre torna a produir-se un descens important en el nombre de visats respecte a 2019, encara que al desembre el 2020 es va tancar amb un repunt a l’alça.

Per municipis, els que registren en 2020 un major nombre de projectes d’obra visats en habitatges plurifamiliars són Palma (811), Son Servera (91) i Inca (84). En unifamiliars (aïllades i adossades) els habitatges visats es van concentrar fonamentalment a Palma (122) Calvià (86) i Llucmajor (82).

Els visats de construcció i reforma de la planta hotelera es mantenen a la baixa

Els projectes visats corresponents a la nova construcció i reforma d’hotels es redueixen mantenint la tendència dels últims anys. En 2020 es va visar 1 hotel nou, 5 menys que l’any anterior. Per reformes es visaren altres 67, la qual cosa suposa una baixada del 30,9% respecte a 2.019.

Activitat professional dels aparelladors

Els principals indicadors de l’activitat professional dels aparelladors (direccions d’obra, redacció d’estudis de seguretat i coordinacions de seguretat en les obres) en 2020 no experimenten grans variacions respecte a 2019. Fins i tot es produeixen lleugeres pujades en direccions d’obra o coordinacions de seguretat.