Coaatmca | Presentat recurs contra la sanció de l’Ajuntament de Palma a una AT
22536
post-template-default,single,single-post,postid-22536,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Presentat recurs contra la sanció de l’Ajuntament de Palma a una AT

Presentat recurs contra la sanció de l’Ajuntament de Palma a una AT

El COAAT Mallorca assisteix jurídicament a la col·legiada en aquest procés per infracció urbanística que considera d’interès per a tot el col·lectiu

 

Amb l’assistència jurídica del COAAT Mallorca, s’ha fet ja efectiva la interposició en els jutjats d’un recurs contenciós administratiu contra la decisió de l’Ajuntament de Palma d’obrir un procediment sancionador contra una arquitecta tècnica per presumpta infracció urbanística de caràcter greu, consistent en la instal·lació d’una grua-torre que no figura en els expedients de les llicències.

El col·legi considera aquest procés d’interès per al col·lectiu ja que, al contrari del que pretén el consistori palmesà amb la sanció decretada contra una de les nostres col·legiades, “no correspon al AT d’una obra l’obligació de gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives que requereix la mateixa, ja que aquesta funció correspon al promotor”. Així queda establert en la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

Per aquesta raó, i tal com es va informar en el seu moment, la Junta de Govern del COAAT Mallorca va acordar el mes d’agost passat oferir suport jurídic a aquesta col·legiada en la interposició d’aquest recurs.

La instal·lació d’una torre grua s’entén com la “col·locació d’un mitjà auxiliar de l’obra” que, en la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, no apareix en la relació d’actes subjectes a l’obtenció de llicència.

Finalment, i respecte al requeriment de l’ajuntament d’aportar la documentació requerida amb la finalitat d’evitar l’ordre de desmuntatge que podria significar la falta de les condicions de seguretat que justifica aquesta documentació, es considera que aquesta petició fa referència a qüestions de seguretat, i no urbanístiques, en aquest cas en el qual el tècnic no ha actuat com a Coordinador de Seguretat.

Per tot això, la Junta del Govern del COAAT Mallorca va autoritzar l’assessor jurídic perquè actués com a direcció lletrada de la col·legiada en el corresponent expedient judicial i així s’ha materialitzat ara en la presentació d’un recurs contenciós administratiu contra la sanció imposada per l’Ajuntament de Palma a aquesta col·legiada.