Coaatmca | Represa de l’activitat en la construcció
24470
post-template-default,single,single-post,postid-24470,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Represa de l’activitat en la construcció

Represa de l’activitat en la construcció

Tornarà a ser vigent l’ordre del Govern dels Illes Balears de 25 de març sobre el Protocol de mesures preventives en la construcció pel COVID-19

 

Dimarts que ve, 14 d’abril, la construcció reprendrà l’activitat una vegada que ha acabat el període d’aplicació del RDL 10/2020, de 29 de març, que establia un permís retribuït “recuperable” per a les activitats no essencials, entre les quals el Govern incloc la construcció.

Una vegada acabat el període festiu de la Setmana Santa es podrà tornar a la situació prèvia a l’aprovació del citat RDL. Serà el dimarts en el cas de Balears i el dilluns 13 en aquelles comunitats en les quals aquest dia no sigui festiu.

A les illes, si no es produeixen noves directrius governamentals, tornarà a estar vigent l’ordre del Govern dels Illes Balears de 25 de març sobre el Protocol de mesures preventives en la construcció pel COVID-19, elaborat de forma consensuada amb tot el sector i en el desenvolupament del qual ha participat activament, entre altres, el COAAT Mallorca.

VEURE ORDRE GOVERN PROTOCOL MESURES PREVENTIVES EN CONSTRUCCIÓ

Es deurà, per tant, procedir a reprendre l’activitat laboral en la construcció seguint les mesures preventives establertes en aquesta ordre.

A més, el Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Treball i Economia Social i l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball han fet públiques unes orientacions preventives enfront del COVID-19 en les obres de construcció.

VEURE ORIENTACIONS PREVENTIVAS ENFRONT DEL COVID-19

En la mateixa línia que l’ordre del Govern de les Illes Balears citada anteriorment, el Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya i el Col·legi Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya han elaborat un document amb recomanacions de suport a les actuacions en matèria de seguretat i salut en obres de construcció de cara a la pròxima represa de l’activitat en el sector.

VEURE RECOMANACIONS DE SUPORT – GATESP y CSCAE