Coaatmca | Col.legiacions
16499
page-template-default,page,page-id-16499,page-child,parent-pageid-16339,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Col.legiacions

ALTA COL.LEGIAL

 

COLEGIADOS

Per a l’exercici de la professió d’Arquitecte Tècnic es requereix la col·legiació obligatòria en el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la comunitat on tingui la residència el professional.

 

En qualsevol cas, la col·legiació és única pel que una vegada col·legiat en el seu Col·legi de residència, es pot exercir lliurement la professió en tot el territori nacional. Per a això, el Consell General, disposa d’una Finestreta Única en la qual els col·legis poden comprovar on està col·legiat un arquitecte tècnic i si no té cap inhabilitació en curs que li impedeixi exercir la professió.

 

L’alta col·legial és aprovada per la Junta de Govern del COAATMCA. En cas de denegació de la col·legiació, l’afectat té la possibilitat de recórrer al Consell General de l’Arquitectura Tècnica i, si no hi ha altre remei disposa de la via judicial.

 

En el cas d’homologacions de títols estrangers, el Col·legi i el Consell General de l’Arquitectura Tècnica, si consideren que no s’ha complert la legalitat en l’homologació del títol, poden presentar els recursos que considerin oportuns davant l’administració corresponent. Aquest procés no paralitzaria la col·legiació. En cas de prosperar la reclamació, es procediria a anul·lar la col·legiació.

 

Es pot presentar telemàticament la sol·licitud de col·legiació prement el següent enllaç.

 

També pot presentar-ho en paper en les nostres oficines, si descarrega els documents de col·legiació que semblen més a baix.

SOCIETATS PROFESSIONALS

 

En el cas de SOCIETATS PROFESSIONALS, posi’s en contacte amb nosaltres per a indicar-li com és el procés de col·legiació d’una SLP o SAP i els requisits legals que ha d’observar.

 

–          Alta col·legiació societats professionals: 50€.

–          Quota col·legiació societats professionals: 15€/mes.

PRECOL.LEGIATS

 

Si ets estudiant de grau en edificació Ja pots Pre-Col·legiar-te! i aprofitar els diversos serveis de formació, assessoria o borsa de treball d’oferim en el col·legi.

 

Estaràs al dia de totes les novetats referents a la teva professió, tindràs accés a informació especialitzada i a una borsa de treball, podràs assistir a esdeveniments socials, conferències i cursos, rebre assessoria, gaudir de descomptes… i de molt més!

BAIXA COL·LEGIAL

Per a causar baixa col·legial no s’han de tenir intervencions professionals en curs, per la qual cosa el col·legiat, prèvia a la seva sol·licitud de baixa, haurà d’expedir el corresponent Certificat Final d’Obres de totes les seves obres en curs que estiguin finalitzades i, respecte a les no finalitzades, haurà de presentar la renúncia corresponent indicant el percentatge d’obra executada fins al moment de la renúncia.

 

Així mateix, el col·legiat haurà d’estar al corrent de totes les seves obligacions col·legials en el moment de la sol·licitud de la baixa col·legial (quotes, despeses col·legials, etc).

 

La baixa no serà efectiva mentre no es compleixin els dos apartats anteriors.

 

La sol·licitud de la baixa es realitzarà mitjançant instància, amb Registre d’Entrada en el COAATMCA, dirigida a la junta de Govern i a la qual se li acompanyarà declaració responsable que el col·legiat no té obres en curs ni pendents de Certificat Final d’Obres en cap demarcació col·legial d’Espanya.

 

Una vegada acceptada la baixa col·legial, el Col·legi el comunicarà al Consell General a l’efecte de causar baixa en la Finestreta Única i en la resta de col·legis on pugui haver exercit el col·legiat.