Coaatmca | La institució
16506
page-template-default,page,page-id-16506,page-child,parent-pageid-16339,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

La institució

Des de 1940 la professió s’organitza i articula a través dels Col·legis Professionals, les funcions principals dels quals són les de representació dels col·legiats i defensa dels interessos de la Professió; presència en tots els fòrums on l’Arquitectura Tècnica pot aportar els seus punts de vista; participació activa en el foment i redacció de legislació relacionada amb la construcció; visat dels encàrrecs professionals quan així ho fixen les disposicions legals vigents (direccions d’obra, projectes, etc.)

 

La col·legiació és imprescindible en el cas que l’Arquitecte Tècnic pretengui exercir en els àmbits més representatius de la seva professió com són la direcció d’obres, redacció de projectes, etc.

 

ESTRUCTURA COL·LEGIAL

L’estructura col·legial a Espanya s’organitza de la següent manera:

 

 • Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya. Agrupa els cinquanta-quatre col·legis territorials (la majoria d’àmbit provincial, encara que també n’hi ha d’àmbit insular i altres singularitats puntuals).
 • Consells Autonòmics de l’Arquitectura Tècnica. Només existeixen en algunes Comunitats Autònomes.
 • Col·legis d’Arquitectura Tècnica Territorials. A Balears disposem del Col·legi de Mallorca, el Col·legi de Menorca i el Col·legi d’Eivissa-Formentera.

 

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIALS

Els òrgans de governs del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca són:

 

 • La Junta General.
 • La Junta de Govern.
 • El President

 

La Junta General és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat col·legial i està composta per la totalitat dels Aparelladors, Arquitectes Tècnics i/o Enginyers d’Edificació col·legiats, que podran assistir a ella amb veu i vot.

 

 

La Junta de Govern s’encarrega d’executar i garantir la coordinació i cohesió de la resta dels òrgans corporatius, que vela en tot moment pel bon funcionament de l’activitat col·legial. Correspon a la Junta de Govern l’aprovació de les directrius i línies d’actuació, així com l’administració i la direcció del Col·legi. El mandat de cadascun dels càrrecs que conformen la Junta de Govern és de quatre anys; podent ser reelegits per a aquest càrrec, consecutivament, només per un període de quatre anys més.

 

 

El President és el representant oficial i legal del Col·legi en tots els àmbits i qui presideix i convoca les reunions dels altres òrgans col·legials. Proposa, a més, a la Junta de Govern les directrius i línies d’actuació del Col·legi, fent complir els acords que s’adoptin. Igualment, adopta en cas d’urgència les mesures que estimi convenients respecte a qualsevol assumpte en què fos aconsellable no diferir la seva resolució donant compte de l’actuat a la Junta de Govern.

 

ESTATUTS COL·LEGIALS

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern del COAAT Mallorca a qui correspon la gestió col·legial durant el període de juliol de 2021 a juny de 2025, està formada pels següents membres:

PRESIDENT

Luis Alfonso de León Piñeiro

 • Col·legiat 443.
 • Arquitecte Tècnic per l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Barcelona.
 • Graduat superior en Gestió en l’Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Enginyer en Organització Industrial, Orientació a l’Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Doctor en Direcció i Organització d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Màster en Patologia, diagnosi i tècniques de rehabilitació del patrimoni arquitectònic (UPC).
 • Màster en Direcció i organització d’empreses de la construcció (FPC).
 • Postgrau en Perícia forense (UPC).
 • Curs Coordinador de Seguretat (UPC).
 • Curs Expert universitari en gestió, eficiència i certificació energètica d’edificis (UIB).
 • Curs Basic-Risk Certificate (Inst. Eirea, Real Estigues Risk Standards & Qualifications).
 • Exercici liberal incloent direccions facultatives, coordinacions de seguretat en obres públiques (destacant la intervenció en l’execució de l’Hospital Universitari de Son Espases), reformes hoteleres, peritatges, informes i Project Manager.
 • Vocal de perits del COAAT Mallorca.
 • Vocal de liberals del COAAT Mallorca.
 • Tresorer del COAAT Mallorca.

VICEPRESIDENTA COMPTADORA

María Sicre Martínez

 • Col·legiada 1537.
 • Graduada en Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Màster en rehabilitació d’edificis per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Experta universitària en gestió, eficiència i certificació energètica d’edificis per la Universitat de les Illes Balears.
 • Treball per compte propi en despatx d’arquitectura tècnica realitzant direccions d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut. Rehabilitació d’edificis i experta en diagnosi i patologies. Coordinadora i gestora de les obres de la Fundació Juan March a Palma.
 • Cap d’obra en diverses constructores.

SECRETARI

José Penadés Bernal

 • Col·legiat 922.
 • Arquitecte Tècnic en Execució d’Obres (UPC).
 • Graduat en Enginyeria d’Edificació (UIB).
 • Enginyer d’Organització Industrial (UPC).
 • Graduat Superior en Gestió de l’Edificació (UPC)
 • Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d’Edificis (UIB).
 • Basic-Risk Certificate. Eirea, Real Estate Risk Standards & Qualifications
 • Cap d’Obra en Dragados (1991-2007). Ha participat en la construcció d’obres singulars com la Vila Universitària de Bellaterra, Piscines Meridiana, Reconstrucció del Gran Teatre del Liceu i el Centre Comercial Triangle de la Pça. Catalunya a Barcelona, o la primera fase de l’Aeroport de Palma, l’Hospital d’Inca i una promoció de 200 habitatges en Sometimes en Mallorca.
 • Arquitecte Tècnic en l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) des de 2008.
 • Exercici liberal de la professió a Mallorca, València i Alacant.
 • Patró en la Fundació Aedificat des de 2019.

TRESORER

Manuel Bennassar Gutiérrez de la Concha

 • Col·legiat 807.
 • Arquitecte Tècnic per la UPC i Grau en Enginyeria de l’Edificació per la UIB.
 • Màster en Prevenció de riscos laborals (UIB).
 • Auditor intern en sistemes integrats de gestió ISO 9001-14001 0HSAS (UPC).
 • Exercici liberal de la professió des de 1.993.
 • Sergent reservista voluntari de l’Exèrcit de Terra, amb destinació al servei de prevenció de riscos laborals en la USBAD, La Cuesta – Canàries.

VOCAL DE FORMACIÓ

Joan Muñoz Gomila

 • Col·legiat 947
 • Arquitecte Tècnic i Grau en Enginyeria de l’Edificació. Màster Universitari en Societat de la Informació i el Coneixement i Doctor per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili.
 • Professor Contractat Doctor de l’àrea de Construccions Arquitectòniques i membre del Grup de Recerca de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d’Edificació en la UIB.
 • Treballa en línies de recerca relacionades amb els materials i solucions constructives ecològiques i d’alta eficiència energètica aplicades a la construcció i a l’edificació.
 • Professor responsable de les assignatures Patologia i Projectes de Rehabilitació, del Grau d’Edificació.
 • Continua vinculat a l’exercici de l’arquitectura tècnica a través de contractes Universitat-Empresa en l’àmbit de la rehabilitació d’edificis, assessoria tècnica i realització d’informes.

VOCAL DE PROFESSIONALS ASSALARIATS

Jesús Martínez Romero

 • Col·legiat 526
 • Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Madrid.
 • Enginyer de l’Edificació per la UIB.
 • Cap d’Obra, Cap d’Oficina Tècnica i Cap de Grup per a diverses empreses constructores; des de 1998 representant-delegat a Balears de OHLA (Obres amb Huarte Lain, S.A.)
 • Ha participat en diferents projectes de construcció i reforma com l’Aeroport de Palma, És Murterar, Edifici Jovellanos-Universitat de les Illes Balears, Grand Folies, Geriàtric Santa Rita – Ciutadella, Hotel Em Mallorca – Nikky, Terminal Marítima de Palma 6-APB, …

VOCAL DE SOSTENIBILITAT

Joan Brunet Alòs

 • Col·legiat 1.385
 • Arquitecte Tècnic per la UIB.
 • Enginyer d’Edificació per la UIB.
 • Membre col·laborador del Grup de Recerca de Construccions arquitectòniques i enginyeria d’edificació (UIB).
 • Membre fundador de la plataforma Passivhaus Mallorca.
 • Delegat de Balears de la PEP (Plataforma Edificació Passivhaus espanyola).
 • Associació Bioconstrucció Illes Balears (ABIB).

VOCAL DE VETERANS

Antonio Ángel Segura Piña

 • Col·legiat 93.
 • Aparellador per l’Escola Tècnica d’Aparelladors de Barcelona.
 • Professional liberal des de 1965.
 • Secretari de la Junta de Govern del COAAT Mallorca (1981-1985).
 • Vocal de PREMAAT en diverses ocasions.

VOCAL DE PROFESSIONALS LIBERALS, TAXADORS I PERITS

Joan Mayol Pol

 • Col·legiat 673.
 • Arquitecte Tècnic per la UPC i Grau en Enginyeria de l’Edificació per la UIB.
 • Màster en Direcció d’Empreses de Construcció (UPC).
 • Màster d’Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica dels Edificis (UIB).
 • Exercici liberal de la professió des de 1995 treballant en projectes d’edificació, hospitalaris (Sant Joan de Deu, reforma interior H. de Son Llàtzer, reforma interior d’H. de la Creu Roja, reforma planta baixa de l’H. General, …), docent (IBISEC i CP Verge del Carmen), dotació de serveis i projecte de demolició amb tractament de residus (Estadi Lluís Sitjar, Caserna Són Simonet).

VOCAL DE PROFESSIONALS FUNCIONARIS

Mª del Carmen Zotes Carbonell

 • Col·legiada 499.
 • Arquitecta Tècnica per la UPC i Grau d’Enginyeria de l’Edificació per la UIB.
 • Màster en Patologia, diagnosi i tècniques de rehabilitació del patrimoni arquitectònic per la UPC.
 • Funcionària de carrera de l’Ajuntament de Palma com a arquitecta tècnica.
 • Actualment, Cap del Servei de Manteniment d’Edificis Municipals del Departament d’Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma.
 • Vocal Professionals Funcionaris del COAAT Mallorca.
 • Vocal de Patrimoni Col·legial del COAAT Mallorca.

VOCAL DE TRANSPARÈNCIA I IMATGE

Aina Seguí Castellí

 • Col·legiada 724
 • Arquitecta tècnica per la UPC i Grau d’Enginyeria de l’Edificació per la UIB
 • Màster en Direcció d’empreses constructores.
 • Actualment funcionària de l’Ajuntament de Palma com a arquitecta tècnica en el departament de Protecció de l’Edificació i ITE.
 • Vocal Professionals Funcionaris del COAAT Mallorca.

VOCAL DE PATRIMONI CONSTRUÏT I COL·LEGIAL

Inmaculada Salas Serra

 • Col·legiada 1.600.
 • Arquitecta Tècnica per la UIB i Grau en Enginyeria de l’Edificació per la UIB.
 • Experta universitària en direcció de projectes d’edificació (UIB).
 • Cap d’obra en empresa constructora (2014-2019)
 • Arquitecta tècnica del Departament d’Urbanisme del Ajuntament d’Alcúdia des de 2019.
 • Exercici liberal de la professió des de 2019.

VOCAL DE SEGURETAT I SALUT

Lucía Maglione Franco

 • Col·legiada 1.812.
 • Grau Superior en Desenvolupament de Projectes de Construcció en IES Politècnic.
 • Grau en Edificació en Universitat Politècnica de Madrid.
 • Formació en BIM, càlcul senzill estructures, millores com a cap d’obra, peritatges i seminaris de seguretat i salut en Fundació Aedificat.
 • AT en despatxos arquitectura des de 2015.
 • Exercici liberal de la professió des de 2018.

VOCAL DE NOVES TECNOLOGIES

Jaume S. Miralles Bibiloni

 • Col·legiat 1.740.
 • Grau en Arquitectura Tècnica (UPV).
 • Màster Oficial en Conservació del Patrimoni Arquitectònic (UPV).
 • Gerent en empresa constructora.
 • Ha treballat per a constructores i despatxos d’arquitectura.

COL·LABORADORS DE LA JUNTA DE GOVERN

DELEGAT A MANACOR

Bartomeu Adrover Barceló

Bartomeu Adrover Barceló

 • Col·legiat núm. 1.316.
 • Arquitecte tècnic (UIB).
 • Expert universitari en gestió, eficiència i certificació energètica (UIB).
 • Professional lliberal.
 • Direcció d’execució material de l’edifici del carrer Pius XXII, 3, de Manacor, finalista en la categoria d’Edifici Públic o Col·lectiu de la 5ena edició dels Premis d’Arquitectura de Mallorca dels anys 2011, 2012 i 2013.
 • Membre de l’Associació per a la Bioconstrucció a les Illes Balears.

DELEGAT A INCA

Joan Cantallops Busquets

Joan Cantallops Busquets

 • Col·legiat núm. 1.706.
 • Graduat en Edificació (UIB).
 • Professional liberal i gestió de projectes (2015 – actualitat).
 • CEO d’Arqgreen.
 • Màster en bioconstrucció (IEB – Institut Espanyol de Baubiologie) pendent TFM.
 • Projectista instal·lador d’energia solar. Energies renovables (CENSOLAR) en curs.
 • Curs Passivhaus Designer (PHI).
 • Curs Passivhaus Tradesperson (PHI).
 • Seminaris d’Eficiència Energètica (F. Aedificat).