Organitzador

Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
Telèfon
913 63 41 00
Web
https://www.insst.es/

Localització

online

Més informació

INSCRIPCIÓ

Data

nov. 28 2023
Caducat!

Hora

10:00 - 13:00

BIM I POTENCIALITATS PER A INTEGRAR LA PRL EN EL CICLE DE VIDA D’UNA CONSTRUCCIÓ

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball promou aquest seminari web gratuït que se celebrarà el dia 28 de novembre en horari de 10.00 a 13.00 hores.

El programa a impartir inclou els següents temes:
Conceptes generals de BIM / Pla d’Incorporació de BIM en l’Administració General de l’Estat / Presentació de l’estudi “Metodologia BIM: oportunitats per a integrar la PRL al llarg del cicle de vida d’una construcció” / Integració de la prevenció en fase de disseny / Eines de la FLC per a facilitar la integració de la PRL utilitzant BIM. / Exemples d’integració de la PRL utilitzant BIM en projecte i en execució d’obres de construcció.

El seminari web és gratuït prèvia inscripció.