Coaatmca | Aprovada la Llei de Qualitat de l’Arquitectura
30654
post-template-default,single,single-post,postid-30654,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Aprovada la Llei de Qualitat de l’Arquitectura

Aprovada la Llei de Qualitat de l’Arquitectura

El Senat dona el vistiplau definitiu al text legislatiu que entrarà en vigor després de la seva publicació en el BOE

 

El Ple del Senat ha aprovat, sense cap vot en contra, la Llei de Qualitat de l’Arquitectura després del seu pas previ pel Congrés dels Diputats. D’aquesta manera, l’aprovació és definitiva i la seva entrada en vigor es produirà l’endemà de la seva publicació en el BOE.

El Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya ha participat activament en la tramitació d’aquesta llei que abasta a tots els professionals que intervenen en el procés arquitectònic, entès com l’art i la tècnica d’idear, dissenyar, projectar, construir, transformar i conservar, juntament amb la direcció i l’execució de les obres corresponents, edificis i espais públics per al desenvolupament de les activitats humanes.

És la primera llei estatal que té per objecte protegir, fomentar i difondre la qualitat de l’arquitectura, declarant-la com a bé d’interès general, la qual cosa genera unes conseqüències molt positives per a l’Arquitectura Tècnica, reforçant tant el seu caràcter de professió regulada de col·legiació obligatòria, com la justificació de les reserves d’activitat que té atribuïdes legalment.

Destaca també la modificació de determinats preceptes en matèria de contractació pública dirigits a aconseguir que les obres promogudes per l’Administració s’ajustin al principi de qualitat contemplat en la Llei.

La norma inclou la creació de dos òrgans fonamentals per a aconseguir els seus fins, com són la Casa de l’Arquitectura i el Consell de Qualitat de l’Arquitectura, que orientaran l’actuació dels poders públics cap a aquesta necessària qualitat. Aquest últim tindrà entre les seves funcions exercir labors d’assessorament a òrgans de contractació que així ho sol·licitin sobre l’estimació d’honoraris per a la determinació dels pressupostos base de licitació dels contractes administratius de serveis que tinguin per objecte la redacció de projectes d’arquitectura i dels contractes de serveis complementaris als contractes d’obres promogudes per les Administracions Públiques.

La nova llei persegueix també que les actuacions de rehabilitació del parc públic d’edificis es guiïn per criteris de qualitat, integralitat i planificació prèvia. Tot això amb el necessari enfocament exemplaritzant que correspon exercir a l’Administració Pública, que ha de vetllar per la qualitat i la capacitació del sector.

La norma recull mesures específiques per a promoure des dels poders públics la difusió nacional i internacional de l’Arquitectura, el suport a les empreses i als professionals espanyols, l’establiment d’incentius i premis que reconeguin la qualitat, l’impuls de la recerca i la innovació i, per descomptat, la protecció dels valors del patrimoni construït. A més, inclou el foment de la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes sostenibles.