Coaatmca | DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
18815
post-template-default,single,single-post,postid-18815,single-format-standard,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

Inspecció de Treball sanciona una empresa per contractar un Coordinador de Seguretat no competent

 

Aquesta sanció és conseqüència de la denúncia interposada pel COAAT Mallorca
El promotor havia designat un enginyer de mines per a la coordinació de la reforma integral d’un hotel

 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca (COAAT Mallorca) va presentar l’any passat una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) per la designació d’un enginyer de mines com a coordinador de seguretat i salut en l’execució de les obres de modernització d’un hotel a Llucmajor.

Com a resultat d’aquesta acció, Inspecció de Treball ha sancionat a l’empresa promotora, ja que la contractació d’un enginyer de mines constitueix en aquest cas una infracció laboral.

Així ho avalen les sentències dels Tribunals Superiors de Justícia d’Andalusia, Madrid o Cantàbria. En aquesta darrera -la més recent- es recull fins i tot que la Inspecció de Treball està obligada a actuar davant la constatació o denuncia de que s’ha designat com a coordinador de seguretat a un tècnic no habilitat legalment, (sic) “tota vegada que la dita designació (de tècnic competent), pot ser equivalent a l’absència de la mateixa “.

El fet denunciat, segons argumentava l’escrit, vulnera la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que disposa que les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per exercir aquesta funció són les de “arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d’acord amb les seves competències i especialitats“, no essent les dels enginyers de mines ni l’arquitectura, ni l’obra civil, ni en menor mesura l’execució d’obres de caràcter residencial.

Aquesta especialitat de l’edificació constitueix una matèria reservada a les professions d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic.