Coaatmca | Segell de qualitat
25630
page-template-default,page,page-id-25630,page-child,parent-pageid-16547,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Segell de qualitat

El SEGELL DE QUALITAT per als visats dels Estudis i Estudis bàsics de seguretat i salut de les obres de construcció és una iniciativa dels col·legis d’aparelladors de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, en col·laboració amb el Govern dels Illes Balears. El seu objectiu és contribuir a reduir al màxim el risc d’accidents laborals en la construcció ja que el SEGELL DE QUALITAT garanteix una correcta elaboració del document que, en les obres, serveix de referència per a l’elaboració posterior del Pla de seguretat, a partir del qual s’ha de dur a terme la Coordinació de Seguretat i Salut en les obres.

 

Un Estudi de Seguretat i Salut que disposi d’un visat col·legial amb SEGELL DE QUALITAT garanteix un increment dels estàndards habituals de previsió de seguretat laboral des de l’inici d’un projecte de construcció. És a dir, certifica la planificació i desenvolupament de totes les mesures de prevenció possibles per a minimitzar al màxim qualsevol possibilitat d’un accident laboral.

 

El SEGELL DE QUALITAT garanteix que els estudis de seguretat i salut presentats han previst i han corregit al màxim qualsevol situació de risc per als treballadors d’una obra.

¿PER QUÈ UN SEGELL DE QUALITAT?

LA RELLEVÀNCIA DE LA SEGURETAT

UN REPTE PER ALS APARELLADORS

LA IMPORTÀNCIA DE BONS ESS/EBS

UNA APOSTA PER LA QUALITAT

UNA GRAN OPORTUNITAT

LA GUIA DEL SEGELL DE QUALITAT

Per a facilitar l’obtenció del SEGELL DE QUALITAT s’ha editat una guia que recull els principis bàsics per a una correcta redacció dels ESS i els EBS.

 

A partir de la difusió de la guia, el col·legi revisa formalment tots aquells ESS i EBSS visats, amb la finalitat d’ajudar els professionals a aconseguir el SEGELL DE QUALITAT que ha de certificar la idoneïtat dels treballs i el seguiment de les recomanacions que conté el document.

 

Aquesta revisió és personalitzada i individual, la qual cosa suposa un examen en profunditat de cada estudi, afavorint l’aprenentatge de bones pràctiques per part dels professionals.

PORTADA GUÍA

DESCARREGAR GUIA SEGELL DE QUALITAT

VEURE JORNADA TÈCNICA SEGELL DE QUALITAT (completa)

Jornada Técnica

INAUGURACIÓ

Jornada Tècnica

GUIA I PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 

Jornada Tècnica

EL IBASAAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Jornada Tècnica

RESPONSABILITATS DOCUMENTS PREVENTIUS