Coaatmca | Servici Gestió de cobraments
16564
page-template-default,page,page-id-16564,page-child,parent-pageid-16547,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Servici Gestió de cobraments

Donar-li una nova vida a l’antic servei de Gestió de Cobrament

Que el Col·legi s’encarregués de la gestió de cobrament de minutes dels seus col·legiats, quan els clients venien a recollir els finals d’obra no és cap novetat, de fet durant molts anys va ser obligatori. En els últims anys, ningú requeria aquest servei, ja que els col·legiats cobraven dels seus clients de forma directa i sense passar pel Col·legi. La situació de crisi generalitzada dels últims anys ha tornat a donar vida a aquest servei de gestió de cobrament, però adaptant-lo a les necessitats actuals. Es tracta de perseguir, literalment a clients que no paguen el que deuen als nostres col·legiats. Per això s’ha dissenyat un protocol que acaba, en aquells casos en què sigui possible amb la interposició d’un procediment monitori davant els Jutjats de l’ordre civil .

 

 

SERVEI DE GESTIÓ DE COBRAMENT DE MINUTES IMPAGADES

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca ofereix un servei de gestió de recobrament de minutes no prescrites d’honoraris professionals. Aquesta gestió de cobrament no implica un percentatge d’ingrés sobre la factura per al Col·legi, sinó el pagament de les despeses incorregudes, com és el cas de la consulta a serveis de solvència, els costos de burofax i una aportació fixa per cobrir el preu de servei.
No seran objecte de reclamació les minutes pendents d’entitats jurídiques o persones físiques que hagin sol·licitat la declaració de concurs de creditors.

 

 

Recursos necessaris

Per a la prestació d’aquest servei cal obrir un compte en serveis d’informació de solvència i seguiment de risc mercantil. Els serveis d’administració del col·legi gestionen les reclamacions que es presenten per escrit, a més de realitzar un seguiment per telèfon i preparació, en els casos en què per quantia sigui possible, d’un escrit d’inici de procediment monitori. Dos administratius són suficients per prestar aquest servei.

 

 

Seguiment i avaluació de conformitat del servei.

La conformitat del servei es mesura , en primer lloc , pel nombre d’accions de recobrament que siguin satisfactòries . En segon lloc, mitjançant l’estricte compliment dels terminis i tràmits de la reclamació . En darrer lloc , es procedirà al mesurament en funció del grau de satisfacció dels col · legiats , pel que fa a la informació rebuda durant la tramitació del procediment de reclamació .