Coaatmca | PROTECCIÓ DE DADES
16767
page-template-default,page,page-id-16767,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

PROTECCIÓ DE DADES

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE COL·LEGIATS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem les dades de caràcter personal i/o informació que ens faciliten els col·legiats, per a la Gestió d’activitats pròpies del col·legi professional per al compliment de les funcions legalment establertes i per a prestació de serveis als col·legiats que els ajudin en l’exercici de la seva professió. A més de la prestació de serveis als col·legiats que els ajudin en l’exercici de la seva professió i per informar-li dels serveis del Col·legi Professional Amb la finalitat de poder complir amb les finalitats i obligacions del Col·legi Professional i poder prestar-los serveis propis del Col·legi Professional de conformitat amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil..
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la seva baixa en el Col·legi Professional.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les finalitats i obligacions pròpies del Col·legi Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002 articles 20 i 21 per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no podrà vostè col.legiarse. Existeix obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Administració Pública Competent, Consell General de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, entitats bancàries, administracions públiques competents en la matèria.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE REGISTRE

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem les dades de caràcter personal i/o informació que ens faciliten per a la recollida i tramitació d’escrits, sol·licituds, reclamacions i/o qualsevol document de Col·legiats i tercers de conformitat amb el que es disposa en la Llei de Col·legis Professionals Gestionar l’enviament d’informació. No elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la seva baixa en el Col·legi Professional.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les finalitats i obligacions pròpies del Col·legi Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Les dades dels col·legiats se cedeixen a l’Administració Pública Competent, Consell General de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personal que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE PERITS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem les dades de caràcter personal i/o informació que ens faciliten per a la gestió i control dels perits del col·legi professional per al compliment de les funcions legalment establertes. Així com el compliment de les funcions i les obligacions legals de cadascun dels col·legiats que actuïn com a perits.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la sol·licitud i/o reclamació presentada.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les finalitats i obligacions pròpies del Col·legi Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Les dades dels col·legiats se cedeixen als Organismes de l’administració de justícia, Col·legi d’Advocats ICAIB, Col·legi de Procuradors de Balears, Organismes de la seguretat social, registres públics, administració tributària, Administració pública amb competència en la matèria. Consell General de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personal que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE SOCIETATS PROFESSIONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem les dades de caràcter personal i/o informació que ens faciliten els col·legiats amb finalitat la finalitat de realitzar la Gestió d’activitats pròpies del col·legi professional per al compliment de les funcions legalment establertes i el control i gestió de societats professionals. A més de la prestació de serveis als col·legiats que els ajudin en l’exercici de la seva professió i per informar-li dels serveis del Col·legi Professional. Amb la finalitat de poder complir amb les finalitats i obligacions del Col·legi Professional i poder prestar-los serveis propis del Col·legi Professional de conformitat amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la sol·licitud i/o reclamació presentada.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les finalitats i obligacions pròpies del Col·legi Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002 articles 20 i 21 per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Les dades dels col·legiats se cedeixen a la Mútua, Entitats Asseguradores, Administració Pública Competent, Consell General de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, entitats bancàries, administracions públiques competents en la matèria.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personal que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER D’EXPEDIENTS DEONTOLÒGICS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem les dades de caràcter personal i/o informació que ens faciliten per a la tramitació, gestió i resolució d’expedients disciplinaris contra Col·legiats de conformitat amb el que es disposa en la Llei de Col·legis Professionals. Gestionar l’enviament d’informació del Col·legi Professional i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder complir amb les finalitats i obligacions del Col·legi Professional i poder prestar-los serveis propis de l’associació del Col·legi Professional amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la sol·licitud i/o reclamació presentada.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les finalitats i obligacions pròpies del Col·legi Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les finalitats i obligacions pròpies del Col·legi Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personal que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE VISATS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem les dades de caràcter personal i/o informació que ens faciliten per a la gestió d’activitats de Visat quant al Registre i Control de les Intervencions Professionals dels Col·legiats a l’efecte de les Funcions Legalment establertes i la Cobertura de la pòlissa del Segur de Responsabilitat Civil.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la sol·licitud i/o reclamació presentada.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les finalitats i obligacions pròpies del Col·legi Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari vostè no podrà visar projectes.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Les dades dels col·legiats se cedeixen a l’asseguradores, Consell General de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, administracions públiques competents en la matèria.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personal que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER D’ALUMNES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades i amb la finalitat de prestar els serveis de formació contractats per vostè. A més de finalitats administratives, comptables, fiscals i l’oferta prospectiva de serveis esportius. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la sol·licitud i/o reclamació presentada.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant la contractació del servei formatiu de conformitat amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002 articles 20 i 21 per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei contractat. Existeix obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personal que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE COMPTABILITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació que ens faciliten els amb la finalitat d’elaborar i confeccionar les factures dels serveis prestats. Amb la finalitat del compliment d’obligacions comptables i fiscals. A més de gestionar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la sol·licitud i/o reclamació presentada.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei de conformitat amb el Codi de Comerç i Codi Civil. A més de l’obligació de l’emissió de factures de conformitat amb el Codi de Comerç, Llei General Tributària, Llei d’Impost de Societats i Llei d’Impost de Renda de Persones Físiques. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002 articles 20 i 21 per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei contractat i/o facilitar l’oferta sol·licitada.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Les dades se cediran a l’Administració Tributària i l’Administració pública competent. No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE RGPD PROVEÏDORS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar comanda i facturar els serveis.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de la resolució de la sol·licitud i/o reclamació presentada.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és obligació de l’emissió de factures de conformitat amb el Codi de Comerç, Llei General Tributària, Llei d’Impost de Societats i Llei d’Impost de Renda de Persones Físiques.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot contractar el servei o producte.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Les dades se cediran a l’Administració Tributària i l’Administració pública competent. No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE RGPD USUARIS WEB

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant el contracte d’intermediació immobiliària subscrit per vostè de conformitat amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002 articles 20 i 21 per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE RGPD BORSA DE TREBALL

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat del control i gestió d’una borsa de treball per a nous col·legiats i col·legiats.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
 • No s’elabora cap perfil comercial a partir d’aquesta informació.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licita. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà entrar en el procés de selecció de personal.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà participar en el procés selectiu de l’Entitat.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Se cediran les dades a les empreses i/o entitats que s’adhereixin a la borsa de treball.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE RGPD EMPRATS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació laboral entitat-emprat. Tractem les dades de caràcter personal amb la finalitat d’elaborar contractes, nòmines i assegurances socials (TC1 i TC2), compliment d’obligacions laborals i pagament de nòmines.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació laboral i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’extinció de la relació laboral entre ambdues parts.
 • No s’elabora cap perfil comercial a partir d’aquesta informació.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment de les obligacions legals recollides en l’Estatut dels Treballadors, Llei de la Seguretat Social, Llei de Prevenció de Riscos Laborals i altra normativa laboral vigent.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no se li podrà contractar.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Se cediran les seves dades a la Tresoreria de la Seguretat Social, Agència Tributària, SEPE i Administració Pública competent, Empresa de Prevenció de Riscos Laborals, Mútua d’Accidents, Bancs i Gestoria i/o Assessoria. I a les empreses contractistes en els supòsits de subcontractes.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE RGPD FITXER DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació que ens facilita per a gestió de la secretaria de la junta, convocatòria de junta de govern i comunicacions a membres de la junta i enviament de dades al registre de col·legis professionals de la comunitat autònoma.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys des de l’última col.legiación i/o pagament efectuat per vostè i/o baixa o cessament com a membre de la junta de govern.
 • No se elabora ningún perfil comercial a partir de esta información.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment i el compliment de les finalitats i obligacions pròpies del Col·legi Professional de conformitat amb la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
 • Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no podrà vostè formar part de la junta de govern.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Les dades dels col·legiats se cedeixen a l’Administració Pública Competent, Consell General de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.

Epígraf

INFORMACIÓ ART. 13 I 14 DEL FITXER DE RGPD VÍDEO VIGILÀNCIA

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Direcció: FEDERICO GARCIA LORCA Nº10 CP.07014 PALMA DE MALLORCA BALEARES Tel. 971452461 Email: GERENCIA@COAATMCA.COM
 • Responsable: COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA – NIF/CIF: Q0775004
 • Delegat de Protecció de Dades: Contacte HTTP:WWWPROTECMIR.COM Email:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • En COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA tractem la informació captades a través de les càmeres de vídeo vigilància en un fitxer mixt denominat VIDEOVIGILANCA amb la finalitat del control i vigilància d’accessos i de les instal·lacions de l’empresa.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini màxim de 30 dies des del seu enregistrament.
 • No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de la AGPD de tractament de dades de caràcter personal amb finalitats de vídeo vigilància.
 • Les imatges captades s’incorporen al tractament de vídeo vigilancia.

DESTINATARIS (CESSIONS O TRANSFERÈNCIES)

 • Se li informa que actua com a encarregat del tractament en els termes de l’article 28 del RGPD EMSERCOM EMPRESA DE SERVEIS COMPLEMENTEDIFICACION DE MALLORCA No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS O AFECTATS

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE MALLORCA estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament ho conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control; Agència Espanyola de Protecció Dades. WWW.AGPD.ES

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

 • Del propi interessat.