TVE: Aumenten un 41 % les obres noves visades a Mallorca el 2019

Informació sobre les dades d’obres visades a Mallorca durant l’any 2019. Presentació del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca recollida a l’Informatiu Balear de TVE.