Eleccions col·legials extraordinàries

Seran el 23 de novembre i s'elegiran els càrrecs de secretari i tresorer

La Junta de Govern del COAAT Mallorca, reunida el 16 d’octubre, en sessió extraordinària, ha procedit a convocar eleccions extraordinàries als càrrecs de secretari i tresorer de la Junta de Govern del COAAT Mallorca per al període comprès des del dia de l’elecció fins al 30 de juny de 2025. 

Les eleccions es realitzen després de la renúncia, per motius personals, de José Penades, com a secretari, i Manuel Bennassar, com a tresorer, als quals la Junta de Govern agraeix el seu treball i dedicació al Col·legi des de la seva elecció al juny de 2021.

L’elecció es realitzarà en votació directa i secreta entre els candidats proclamats. Qui ho desitgi podrà utilitzar el sistema de vot anticipat per correu. La data de les eleccions serà el dia 23 de novembre de 2023 i l’horari de votació serà des de les 11 fins a les 19 hores. Podran participar com a electors tots aquells col·legiats amb més d’un any de col·legiació respecte a la data de convocatòria de les eleccions. (col·legiats abans del 17 d’octubre de 2022).

Els col·legiats poden consultar la convocatòria íntegra de les eleccions i les instruccions del vot per correu en l’apartat de documents col·legials del despatx remot de la web.

Compartir

Més notícies

Així va ser el sopar col·legial 2024

Construïm, Ladrillerías Mallorquinas, Nou Bau, Poraxa, Sika i Tecproim van participar enguany en l’organització de l’esdeveniment en el qual també van col·laborar LABARTEC i GEPRESE