Per què un aparellador

Per què un aparellador o arquitecte tècnic?

L’Arquitectura Tècnica és una professió amb més de cinc segles d’història. Recull les funcions dels antigament denominats aparelladors, la presència activa dels quals en les obres d’edificació està àmpliament documentada des del segle XVI. Hi ha fins i tot referències anteriors.

Experts en edificació

Som professionals experts en edificació. Ens encarreguem del comportament dels edificis des de la seva concepció fins a la demolició. Coneixem tot el procés edificatori, la qual cosa ens permet coordinar les seves fases i aplicar de manera independent els controls que garanteixin la seva qualitat, seguretat i sostenibilitat. Aquest coneixement integral del cicle de la vida de l’edifici és el nostre senyal d’identitat.

Professionals polivalents

Els aparelladors i arquitectes tècnics podem exercir com a project managers, gestionar econòmicament construccions, realitzar controls de qualitat, peritatges, valoracions, coordinacions de seguretat i salut, informes i inspeccions. Avaluem la sostenibilitat i eficiència energètica d’un edifici, actuem com a caps d’obra, tècnics municipals, …