Portal de Transparència

Documentació

Pla de transparència

Documentació

Memòria Anual

MEMÒRIA ANUAL 2022

Presentada en Junta General Ordinària de 21 de juny de 2023

MEMORIA ANUAL 2021

Presentada en Junta General Ordinària de 27 de juny de 2022

MEMÒRIA ANUAL 2020

Presentada en Junta General Ordinària de 19 de maig de 2021.

MEMÒRIA ANUAL 2019

Presentada en Junta General Ordinària de 29 de juny de 2020

MEMÒRIA ANUAL 2018

Presentada en Junta General Ordinària de 26 de juny de 2019

MEMÒRIA ANUAL 2017

Presentada en Junta General Ordinària de 28 de juny de 2018

MEMÒRIA ANUAL 2016

Presentada en Junta General Ordinària de 17 de maig de 2017.

MEMÒRIA ANUAL 2015

Presentada en Junta General Ordinària de 15 de juny de 2016.

MEMÒRIA ANUAL 2014

Presentada en Junta General Ordinària de 30 de juny de 2015.