Altres serveis

Una altra forma de suport al dia a dia dels col·legiats

Lloguer d'equips de feina

L’arrendament d’equips de topografia, càmera termogràfica i altres estan a disposició dels col·legiats a través d’una reserva prèvia i a un preu molt competitiu. Això permet a molts col·legiats accedir a treballs que, d’altra manera, no estarien, moltes vegades, al seu abast, ja pel preu de la maquinària o perquè el seu ús es realitza de forma esporàdica.

Oficina, reprografia, copisteria i encuadernació

Servei d'oficina

El Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca disposa d’un servei de reprografia i enquadernació a un cost reduït. Es presta en el mateix moment en què es realitza el visat o registre col·legial de documentació. Remetent els documents en format electrònic, el col·legiat podrà recollir al dia següent els treballs acabats i subjectes a intervenció col·legial.

Aquest servei es presta a la resta de les seus del COAAT Mallorca (Inca i Manacor), amb limitacions pel que fa a volum, temps de resposta i tipus d’enquadernació, ja que hi ha menys personal. A la sala de col·legiats està disponible el servei de fotocopiadora i impressora.

Els col·legiats poden fer 50 impressions o fotocòpies mensuals gratuïtes. A partir de la còpia 51, el cost (IVA inclòs) de cada fotocòpia o impressió és:

El cost total mensual del servei de fotocopiadora es carregarà el mes següent en el compte del col·legiat.

Serveis d'informàtica col·legial

El Departament d’Informàtica del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca ofereix assessorament davant qualsevol gestió digital o processos informàtics relacionats amb l’exercici de la professió. Es pot contactar amb el departament mitjançant el correu electrònic informatica@coaatmca.com.