Organització Administrativa

Gerència

Lorenzo Pons

Secretaria tècnica

Assessoria de caràcter general

Mateo Moyá

Secretaria tècnica

Assessoria Tècnica, Qualitat i Seguretat

Maria Pina

Horari
Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 15 hores
Dimecres, de 16 a 19 hores

Secretaria tècnica

Assessoria Eficiència i Sostenibilitat

Serveis generals i d’Atenció al públic

Ana Fageda

Joan Fageda

Secretària de Direcció

Yolanda López

Suport
Direcció

Pilar Donaire

Serveis comptables

Margarita Morro

Administració

Laura Quintana

Facturació

Claudia Cobos


Tramitació expedients

Belén Marín

Serveis
informàtics

Lorenzo Galiana

Comunicació institucional

Rafael Porcel

Delegació Inca

Delegació Manacor

GEPRESE

Serveis assegurances generals i Serveis RC

Joana Massot

Agnese Campagna

Virgina Ruiz Llabrés