Assistència Tècnica

Serveis Col·legials

Consultoria i Assessorament al col·legiat

Des de fa anys, el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca presta un servei de consultoria i assessorament al col·legiat mitjançant el qual s’atenen i resolen diàriament dubtes i consultes personalitzades relatives a la professió. Es tracta d’un servei gestionat des de la Secretaria Tècnica del COAAT Mallorca que, a més de l’atenció presencial, ofereix la possibilitat de formular consultes telemàticament.

Assessoria de caràcter general

Mateo Moyá

Assessoria Tècnica, Qualitat i Seguretat

Maria Pina

Horari
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 a 14 hores
Dimecres, de 16 a 19 hores

Assessoria Eficiència i Sostenibilitat