Canal de denúncies

L’objecte del present procediment és regular la recepció, tractament, investigació i resolució de les denúncies sobre presumptes irregularitats o incompliments comesos per treballadors, directius o socis de negocis, que puguin sorgir en l’exercici de l’activitat empresarial del COAAT MALLORCA, situacions de riscos per exposicions derivades de les interconnexions amb l’Administració Pública i altres organismes públics internacionals.