Serveis d'assessoria

Serveis Col·legials

Un servei d'assessoria multidisciplinar

El Col·legi d’Aparelladors de Mallorca ofereix a tots els professionals col·legiats assessoria relativa a consultes jurídiques, tant específiques de la professió (reclamacions de responsabilitat, assistència en redacció de contractes i fulls d’encàrrec, reclamació d’honoraris …), com generals (de qualsevol altre àmbit, com família, successions, obligacions i contractes …), contractació laboral, Seguretat Social, incentius fiscals, declaracions de renda i trimestrals, previsió social i recerca de programes de subvencions i incentius a l’emprenedoria.

Servei d'assessoria jurídica i oficina de defensa de la professió

L’assessoria jurídica del col·legi atén consultes generals (relacionades amb la professió o altres àmbits) i també qüestions específiques, relacionades amb l’exercici professional, com les relatives a la reclamació d’honoraris.

La gestió d’aquestes consultes i de l’Oficina de Defensa de la Professió la realitza l’advocat EMILIO ADAME.

Les consultes es poden realitzar telemàticament o de manera presencial, prèvia reserva de cita. Per a reservar una cita prèvia o realitzar qualsevol tipus de consulta, els col·legiats poden escriure a juridico@coaatmca.com.

Oficina Defensa de la professió

Horari
Palma: dilluns a divendres (excepte dimecres) de 10 a 13 hores.
Inca: dimarts de 16 a 20 hores
Manacor: dijous de 16 a 19 hores

Assessoria MUSAAT

La companyia MUSAAT posa a disposició dels col·legiats un servei d’assessorament per a tot allò referent a les demandes interposades als col·legiats assegurats per Musaat.

Aquest servei és presencial i requereix cita prèvia.

Joan Mulet

Horari
Palma: dilluns a divendres (excepte dimecres) de 13:30 a 15 hores

Servei d'assessoria fiscal, seguretat social i prevenció social

Entre les principals consultes que resol aquesta prestació col·legial figuren les consideracions econòmiques dels sistemes de previsió, càlcul de jubilacions, declaracions de renda, tributació i consultes laborals senzilles.

Aquest servei és presencial i requereix cita prèvia.

Maria Alemany

Horari

Palma: dimecres de 10 a 13 i de 16 a 19 hores
Inca: dimarts de 16 a 20 hores
Manacor: dijous de 16 a 19 hores