Catàleg d’Actuacions Professionals de l’Arquitectura Tècnica

El catàleg ha estat elaborat pel CGATE i amb la col·laboració del COAAT Mallorca

 

La Comissió Executiva del CGATE ha elaborat el Catàleg d’Actuacions Professionals de l’Arquitectura Tècnica, en la redacció del qual ha col·laborat el COAAT Mallorca.

Es tracta d’un document pràctic de consulta que pretén oferir de manera clara i concisa una visió general de les diferents intervencions professionals que pot dur a terme un professional de l’Arquitectura Tècnica, sense perjudici que per a determinades actuacions calgui analitzar les particularitats de cada cas concret.

Aquest document estarà subjecte a una actualització periòdica en funció de les aportacions que es rebin per part dels col·legis i del propi Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya.

Compartir

Més notícies

Trobada amb el COAAT de Granada

El nostre col·legi i el de Granada participen en una jornada d’inclusió i diversitat amb karate i visita a la ciutat de l’Alhambra