Publicats els dos RD d’impuls a la rehabilitació

Recullen les normes per a mobilitzar un total de 5.520 milions d’euros dels fons europeus destinats a la rehabilitació del parc residencial espanyol i a la construcció d’habitatge per al lloguer assequible

 

El BOE ha publicat avui els dos reials decrets que impulsaran l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Recullen les normes per a mobilitzar un total de 5.520 milions d’euros dels fons europeus destinats a la rehabilitació del parc residencial espanyol i a la construcció d’habitatge per al lloguer assequible. En concret, 4.420 milions d’euros en ajudes amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 1.100 milions d’euros de la línia d’avals ICO.

S’articulen els següents programes d’ajuda:

 • Actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
 • Oficines de rehabilitació.
 • Actuacions de rehabilitació d’edifici.
 • Millora d’eficiència energètica en habitatge.
 • Elaboració del llibre de l’edifici existent.
 • Construcció d’habitatges per a lloguer social en edificis energèticament eficients.

 

REIAL DECRET PER A REGULAR ELS PROGRAMES D’AJUDA EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL

Transferència a les CCAA de 3.970 milions d’euros per a:

 • Programes de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials (barris, edificis i habitatges: 2970 milions d’euros).
 • Programa de construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients (1.000 milions d’euros).

 

Les subvencions seran gestionades per les comunitats autònomes mitjançant convocatòries o a través de concessió directa.REIAL DECRET LLEI DE MESURES URGENTS PER A IMPULSAR L’ACTIVITAT DE REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA

L’objectiu d’aquest RDL és:

 • Adaptació de la Llei de Propietat Horitzontal.
 • Creació d’una línia d’avals ICO per a cobrir parcialment el finançament de les obres de rehabilitació de millora d’eficiència.
 • Deduccions IRPF per a actuacions en habitatge habitual i edificis residencials:
   • 20% per reduir un 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
   • 40% per aconseguir un estalvi del 30% en l’indicador de consum d’energia primària o millorar la qualificació energètica aconseguint les lletres A o B.
   • 60% quan l’actuació aconsegueixi al conjunt de l’edifici i s’aconsegueixi un estalvi del 30% en l’indicador de consum d’energia primària o es millori la qualificació energètica de l’edifici aconseguint les lletres A o B.

El parc d’habitatge a Espanya es caracteritza per la seva elevada antiguitat: més de la meitat dels edificis residencials és anterior a 1980, quan no existia normativa reguladora de les condicions tèrmiques. Per això el Govern es marca en els pròxims 10 anys incrementar el ritme de rehabilitació, multiplicant per 10 la xifra actual de 30.000 habitatges rehabilitats a l’any. Així es reduirà l’energia necessària per a aconseguir el confort interior i les emissions de CO₂.

Compartir

Més notícies