El programa CCOBRA a meitat de preu per als col·legiats

És una eina informàtica per a la programació, seguiment i documentació del control de recepció dels productes del formigó estructural

Els col·legiats del COAAT Mallorca podran disposar del programa CCOBRA a meitat de preu gràcies a l’acord signat amb el COAT València.

CCOBRA és un programa informàtic per a la programació, seguiment i documentació del control de recepció dels productes del formigó estructural. El programa facilita el compliment del Codi Estructural i assisteix al director d’execució d’obra en les fases de planificació, realització i documentació del control de qualitat i elabora els documents necessaris en cada fase.

Aquest programa permet la programació i seguiment dels següents productes:

  • · Formigó.
  • · Acers per a armadures.
  • · Ferralla elaborada i armada.
  • · Armadura normalitzada.
  • · Productes prefabricats de formigó.

Encara que el seu cost és de 200 €, gràcies a l’acord que han signat el president del COAAT Mallorca, Luis Alfonso de León, i el president del COAAT València, Vicente Terol, els col·legiats de Mallorca podran adquirir la llicència d’aquest programari a meitat de preu: 100 €. Es tracta d’una llicència perpètua que no necessita renovar-se anualment.

La programació assistida de CCOBRA inclou o permet:

  • · Determinar la documentació necessària per al control en cada cas.
  • · El càlcul de lots i d’assajos obligatoris segons normativa, amb la possibilitat d’ajustar-los a les necessitats de l’obra.
  • · Generació automàtica de Memòria, pressupost i plec de condicionsde l’Estudi de programació del control de qualitat.
  • · Fitxes de recepció, amb les característiques, la documentació i el resum de les actuacions de control de recepció a realitzar a cada producte.

La llicència de CCOBRA permet la seva instal·lació en dos equips diferents.

El COAAT Mallorca va organitzar, el passat 26 de març, una jornada informativa en la qual s’abordaren les novetats relacionades amb la gestió de qualitat dels productes de les estructures de formigó del Codi Estructural i es presentarà, als col·legiats interessats, el funcionament de l’eina informàtica CCOBRA. Pots visionar la jornada en els següents enllaços: .

El conveni signat amb el COAT València també s’ha realitzat amb el COAAT Menorca i el COAATEEEF pel que la reducció a la meitat del preu CCOBRAS és extensible a tots els col·legiats de les illes.

Els col·legiats interessats a obtenir aquesta llicència a meitat de preu han de sol·licitar-ho al col·legi mitjançant correu electrònic dirigit a colegio@coaatmca.com o telefonant al 971 452 461.

Compartir

Més notícies