Nous documents per a sol·licitud de les ajudes Next Generation

El Govern també ha llançat una campanya de promoció d'aquestes ajudes per a rehabilitació energètica

El Govern dels Illes Balears ha llançat una nova campanya publicitària per a difondre les ajudes per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges i edificis residencials i la recent ampliació del termini per a sol·licitar aquestes subvencions fins a finals de 2024.

Després del llançament de l’anterior campanya publicitària, a l’octubre, es van multiplicar tant les sol·licituds com les ajudes concedides. Dels 29,5 milions rebuts de fons europeus per als tres programes que són objecte de la campanya, fins a mitjan octubre de l’any passat s’havien concedit 1,3 milions. A partir de la campanya, la concessió d’ajudes ha augmentat, fins a un total de prop de 4 milions, i el nombre d’habitatges que es beneficien de les ajudes ha augmentat notablement, de 934 fins als 3.661 habitatges actuals, un increment del 290%. A més, actualment hi ha gairebé 430 sol·licituds en estudi.

A més, aquesta setmana la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat ha posat a la disposició dels sol·licitants d’ajudes dels fons Next Generation per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a través dels PROGRAMA 3 i 4 dos nous documents que s’han de presentar en la fase de SOL·LICITUD i que es troben disponibles en aquest enllaç.

Aquests dos nous documents són:

DECLARACIÓ D’AJUDES DE MINIMIS: només és aplicable quan el sol·licitant / destinatari últim és una EMPRESA i s’ha de presentar tant en el PROGRAMA 3 com en el PROGRAMA 4.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE REEMBORSAMENT DE BESTRETES: només és aplicable en el PROGRAMA 3 per als sol·licitants que volen acollir-se a una bestreta màxima del 50% de la subvenció.”

El termini de sol·licitud de les ajudes, finançades amb els fons europeus Next Generation, conclou el 31 de desembre de 2024.

Compartir

Més notícies